Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Vývoj novočeské literatury,od obrození do 1.poloviny 20.stol.

test Vývoj novočeské literatury,od obrození do 1.poloviny 20.stol. (Literatura)

    Autor: sova (anonym) ... vloženo 18.4.2007
Test vyzkoušen 92 krát, průměrný výsledek je 48%.
  1. Co především chybělo novočeské próze v jejích počátcích ?

  2. Proč próze nevyhovoval humanictický nebo barokní typ věty (periody ) ?

  3. V čem spočíval Jungmannův ,Lindův a Máchův pokus obrodit větný typ prózy ?/Jungmann:překlad Ataly,Linda:Záře nad pohanstvem,´Máchovy prózy

  4. Kdo přetvořil syntax humanistické periody tím , že využil styl hovorové řeči ?

  5. Kdy byl zápas s humanistickou periodou ukončen ?

  6. Prvním českým prozaikem,o kterém platí,že jeho věta je smyslně líbezná,pružná,nekladoucí žádné překážky dějovému plynutí, byl :

  7. Kdy nastala ,,zlatá éra" úsilí obohatit a rozrůznit větný typ prózy ?

  8. K jakému větnému typu postupně dospěl Karel Čapek a jaká úskalí tento typ větný obsahuje ?

  9. Kde hledal pro svůj větný typ zdroj Vladislav Vančura ?

  10. Co vyčítala soudobá kritika právě Vančurově větné stavbě ? (Zejména Poslednímu soudu)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah