test Balada (Literatura)

    Autor: sova (anonym) ... vloženo 13.4.2007
Test vyzkoušen 1173 krát, průměrný výsledek je 47.9%.
  1. Jakou úlohu obvykle plní v baladě složka lyrická ?

  2. Co znamená ,řekneme-li,že baladě je vlastní ,,umění integrovat " ?

  3. S baladou se setkáváme počínaje 14. a 15.stol. ve většině evropských zemí.Kde se balada pěstovala nejméně ?

  4. Ve které zemi se již v 16.a 17.stol. vydávaly balady v knižních souborech ?

  5. Co můžeme pokládat za vnější podnět ke zrodu balady jako žánru umělecké literatury ?

  6. Za základní světové dílo umělé balady je pokládána :

  7. Kdo ovlivnil další vývoj německé balady ,postavil se do opozice k démonické romantice balad předchozích tím,že jeho baladické příběhy mají rysy skutečnosti všedního dne ?

  8. Významným sběratelem lidových balad byl Walter Scott.Jaký význam měly jeho Zpěvy ze skotského pomezí ?

  9. Jaká byla balada francouzská ?

  10. Balada se objevuje i v moderní poezii .Který z uvedených českých básníků nepsal balady ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah