Testi.cz > Přírodní vědy > Jiné vědy > Pokročilý test Meteorologických a Klimatologických znalostí

test Pokročilý test Meteorologických a Klimatologických znalostí (Jiné vědy)

    Autor: rehorjan (1vlož. 44vyzk.+12%ø) ... vloženo 25.10.2011
Test vyzkoušen 355 krát, průměrný výsledek je 42.1%.
 1. Jak se v klimatologii nazývá rozhraní mezi vzduchovou masou mírného pásu (ve starší terminologii polární vzduchovou masou) a tropickou vzduchovou masou?

 2. Jakým termínem se nazývá OTEPLENÍ vzduchové masy, která přejde kolmo přes horskou překážku; vznikající díky adiabatickému ochlazení vzduchu, jeho kondenzaci a následnému adiabatickému oteplení vzduchu?

 3. U jakého jevu se vyskytuje oblak Arcus?

 4. Co znamená zkratka MCS?

 5. Jaký je český název pro termín Jet Stream?

 6. Bouřky uvnitř vzduchové hmoty se dělí na:

 7. Jaké jsou v klimatologii názvy pro dva stacionární tlakové útvary, které se velmi často vyskytují na specifických místech Severního Atlantiku?

 8. Co znamená v českém překladu zkratka NAO?

 9. Jaká je nejnižší a nejvyšší teplota naměřená na Území dnešní ČR?

 10. Jaký je název pro ledovou vrstvu vzniklou dopadem podchlazených vodních kapek na povrch s teplotou pod 0°C?

 11. Co způsobuje Coriollisova síla?

 12. Jaká je maximální výška sněhu, naměřená na území dnešní ČR?

 13. Algoritmus běžných meteorologických modelů se dělí na část, kde se definuje modelový terén; a na část, která modeluje vývoj počasí. Jaké jsou základní části, té modelovací části?

 14. Jaká je zhruba maximální naměřená plocha mořského zalednění na Severní polokouli?

 15. Jak se nazývají body, kterými je definovaný terén běžného meteorologického modelu?

 16. Jak se nazývá hranice mezi Troposférou a Stratosférou, na které přestává klesat teplota se vzrůstat se vzrůstající nadmořskou výškou?

 17. Jaká je nejnižší průměrná roční teplota, změřená za aktuální reprezentativní období (1961-90), udávaná pro nějaké místo v ČR?

 18. Jaká je nejnižší teplota naměřená na Severní polokouli; naměřená v Ruské osadě Ojmjakon v roce 1926?

 19. V jakém rozmezí se pohybují průměrné roční srážkové úhrny v ČR?

 20. Co se nachází v ekvatoriálním podnebném pásu za tlakové útvrary?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah