Hlavní strana > Humanitní, společenské > Ekonomie > Teorie regionálního rozvoje (TRR)

test Teorie regionálního rozvoje (TRR) (Ekonomie)(čeká na schválení)

    Autor: xtexel (3vlož. 2vyzk.±0ø) ... vloženo 1.2.2015
Test vyzkoušen 94 krát, průměrný výsledek je 36.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Smith rozlišuje ve své ________________________ nerovnoměrného rozvoje existenci tří různých hierarchických úrovní. Doplňte název teorie a hierarchické úrovně.

 2. Jaký je rozdíl mezi strukturalismem a teorií strukturace?

 3. Které dvě metody nepatří do klasifikačních postupů regionální taxonomie?

 4. Podle jakých kritérií lze klastry klasifikovat?

 5. Vůdčí postavou kritického racionalismu byl?

 6. Kdo je hlavním představitelem houpačkové teorie nerovnoměrného rozvoje?

 7. Proč jsou některé jednotky podniků zařazených do tzv. klonové prostorové struktury“ označovány jako tzv. „katedrály v poušti“?

 8. Co je v teorii nerovné směny považováno za hlavního činitele v nerovnosti výměny mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi?

 9. Co je to polohová renta?

 10. Firma působí pouze v jednom regionu, veškeré své aktivity lokalizuje pouze v jeho území a v tomto případě tedy regionálních rozdílů nevyužívá. O který typ se podle D. Massey jedná a v jaké teorii se objevuje?

 11. Dělení teorií regionální rozvoje na základě myšlenkového postupu:

 12. Jaký je rozdíl mezi lokalizačními a urbanizačními úsporami?

 13. Co rozumíme pojmem „hnací odvětví“ popř. „hnací regiony“?

 14. Která z definic odpovídá dnešnímu využití lokalizačních teorií?

 15. Svým makroekonomickým zaměřením se snažila doplnit mikroekonomické postupy neoklasiků. Hlavní důraz představitelé této ekonomické teorie kladli na individuální roli jedince, přičemž předpokládali jeho racionální chování. Obdobně jako neoklasici předpokládali také směřování trhu k rovnováze. O kterou ekonomickou teorii se jedná a její hlavní představitele?

 16. Doplňte francouzské departementy.
  Doplňte francouzské departementy. (náhled)

 17. Které klasifikační hledisko představuje jednoduché členění regionů na základě dílčích odvětví. Např. v geografickém pojetí můžeme v první (nejvyšší) úrovni vymezit regiony fyzicko-geografické (FG), humánně-geografické (HG) a komplexní geografické?

 18. Která z marxistických teorií se snaží zkombinovat myšlenku nerovnoměrného rozvoje s teorií krize kapitalismu? Uveďte autora teorie.

 19. V které z teorií funguje tzv. katalyzátor (binding agent) a k čemu slouží?

 20. Postup, který je založen na uspořádání prvků a faktů v závislosti na jejich významu. Vybírají se podstatné prvky, fakta a vztahy, naopak netypické a méně významné části se vypouštějí. Vymezují se tedy celky, které jsou vnitřně co možná nejvíce homogenní (stejné) a navzájem maximálně heterogenní (odlišné jeden od druhého). O kterou metodu se jedná?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah