Hlavní strana > Humanitní, společenské > Ekonomie > Teorie regionálního rozvoje (TRR)

test Teorie regionálního rozvoje (TRR) (Ekonomie)(čeká na schválení)

    Autor: xtexel (3vlož. 2vyzk.±0ø) ... vloženo 1.2.2015
Test vyzkoušen 112 krát, průměrný výsledek je 37.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Postup, který je založen na uspořádání prvků a faktů v závislosti na jejich významu. Vybírají se podstatné prvky, fakta a vztahy, naopak netypické a méně významné části se vypouštějí. Vymezují se tedy celky, které jsou vnitřně co možná nejvíce homogenní (stejné) a navzájem maximálně heterogenní (odlišné jeden od druhého). O kterou metodu se jedná?

 2. Co je to polohová renta?

 3. Jaký je rozdíl mezi lokalizačními a urbanizačními úsporami?

 4. Která z marxistických teorií se snaží zkombinovat myšlenku nerovnoměrného rozvoje s teorií krize kapitalismu? Uveďte autora teorie.

 5. Firma působí pouze v jednom regionu, veškeré své aktivity lokalizuje pouze v jeho území a v tomto případě tedy regionálních rozdílů nevyužívá. O který typ se podle D. Massey jedná a v jaké teorii se objevuje?

 6. Co rozumíme pojmem „hnací odvětví“ popř. „hnací regiony“?

 7. Smith rozlišuje ve své ________________________ nerovnoměrného rozvoje existenci tří různých hierarchických úrovní. Doplňte název teorie a hierarchické úrovně.

 8. V které z teorií funguje tzv. katalyzátor (binding agent) a k čemu slouží?

 9. Dělení teorií regionální rozvoje na základě myšlenkového postupu:

 10. Která z definic odpovídá dnešnímu využití lokalizačních teorií?

 11. Co je v teorii nerovné směny považováno za hlavního činitele v nerovnosti výměny mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi?

 12. Podle jakých kritérií lze klastry klasifikovat?

 13. Svým makroekonomickým zaměřením se snažila doplnit mikroekonomické postupy neoklasiků. Hlavní důraz představitelé této ekonomické teorie kladli na individuální roli jedince, přičemž předpokládali jeho racionální chování. Obdobně jako neoklasici předpokládali také směřování trhu k rovnováze. O kterou ekonomickou teorii se jedná a její hlavní představitele?

 14. Proč jsou některé jednotky podniků zařazených do tzv. klonové prostorové struktury“ označovány jako tzv. „katedrály v poušti“?

 15. Které klasifikační hledisko představuje jednoduché členění regionů na základě dílčích odvětví. Např. v geografickém pojetí můžeme v první (nejvyšší) úrovni vymezit regiony fyzicko-geografické (FG), humánně-geografické (HG) a komplexní geografické?

 16. Kdo je hlavním představitelem houpačkové teorie nerovnoměrného rozvoje?

 17. Vůdčí postavou kritického racionalismu byl?

 18. Jaký je rozdíl mezi strukturalismem a teorií strukturace?

 19. Které dvě metody nepatří do klasifikačních postupů regionální taxonomie?

 20. Doplňte francouzské departementy.
  Doplňte francouzské departementy. (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah