Testi.cz > Humanitní, společenské > Ekonomie > Teorie regionálního rozvoje (TRR)

test Teorie regionálního rozvoje (TRR) (Ekonomie)(čeká na schválení)

    Autor: xtexel (3vlož. 2vyzk.±0ø) ... vloženo 1.2.2015
Test vyzkoušen 119 krát, průměrný výsledek je 36.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Firma působí pouze v jednom regionu, veškeré své aktivity lokalizuje pouze v jeho území a v tomto případě tedy regionálních rozdílů nevyužívá. O který typ se podle D. Massey jedná a v jaké teorii se objevuje?

 2. Které klasifikační hledisko představuje jednoduché členění regionů na základě dílčích odvětví. Např. v geografickém pojetí můžeme v první (nejvyšší) úrovni vymezit regiony fyzicko-geografické (FG), humánně-geografické (HG) a komplexní geografické?

 3. Které dvě metody nepatří do klasifikačních postupů regionální taxonomie?

 4. Doplňte francouzské departementy.
  Doplňte francouzské departementy. (náhled)

 5. Vůdčí postavou kritického racionalismu byl?

 6. Smith rozlišuje ve své ________________________ nerovnoměrného rozvoje existenci tří různých hierarchických úrovní. Doplňte název teorie a hierarchické úrovně.

 7. V které z teorií funguje tzv. katalyzátor (binding agent) a k čemu slouží?

 8. Jaký je rozdíl mezi lokalizačními a urbanizačními úsporami?

 9. Která z marxistických teorií se snaží zkombinovat myšlenku nerovnoměrného rozvoje s teorií krize kapitalismu? Uveďte autora teorie.

 10. Postup, který je založen na uspořádání prvků a faktů v závislosti na jejich významu. Vybírají se podstatné prvky, fakta a vztahy, naopak netypické a méně významné části se vypouštějí. Vymezují se tedy celky, které jsou vnitřně co možná nejvíce homogenní (stejné) a navzájem maximálně heterogenní (odlišné jeden od druhého). O kterou metodu se jedná?

 11. Proč jsou některé jednotky podniků zařazených do tzv. klonové prostorové struktury“ označovány jako tzv. „katedrály v poušti“?

 12. Co rozumíme pojmem „hnací odvětví“ popř. „hnací regiony“?

 13. Jaký je rozdíl mezi strukturalismem a teorií strukturace?

 14. Co je to polohová renta?

 15. Podle jakých kritérií lze klastry klasifikovat?

 16. Svým makroekonomickým zaměřením se snažila doplnit mikroekonomické postupy neoklasiků. Hlavní důraz představitelé této ekonomické teorie kladli na individuální roli jedince, přičemž předpokládali jeho racionální chování. Obdobně jako neoklasici předpokládali také směřování trhu k rovnováze. O kterou ekonomickou teorii se jedná a její hlavní představitele?

 17. Dělení teorií regionální rozvoje na základě myšlenkového postupu:

 18. Kdo je hlavním představitelem houpačkové teorie nerovnoměrného rozvoje?

 19. Co je v teorii nerovné směny považováno za hlavního činitele v nerovnosti výměny mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi?

 20. Která z definic odpovídá dnešnímu využití lokalizačních teorií?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah