Testi.cz > Humanitní, společenské > Ekonomie > Finanční teorie, politika a instituce

test Finanční teorie, politika a instituce (Ekonomie)

    Autor: gava (anonym) ... vloženo 8.6.2009
Test vyzkoušen 1575 krát, průměrný výsledek je 33.1%.
 1. Měnové agregáty CEB se od sebe navzájem liší

 2. Složkami agregátu M1 (peněžní zásoby) jsou

 3. Růst aktiv CEB za jinak nezměněných okolností vede k

 4. Jaká je účinnost regulace monetární báze prostřednictvím změn diskontních sazeb?

 5. Nejlépe může CEB regulovat měnovou bázi pomocí

 6. Z kterých následujících položek nejsou obsaženy v měnové bázi?

 7. Která z následujících operací povede ke zvýšení měnové báze?

 8. Nákup zahraničních měn centrální emisní bankou vede k

 9. Které z následujících změn nepovedou jednoznačně ke zvýšení hodnoty peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1?

 10. Povinné minimální rezervy obchodních bank jsou zaznamenávány

 11. V pasivech CEB jsou

 12. Absolutní úvěrový kontingent limituje objem

 13. Mezi střednědobá kritéria měnové politiky CEB patří

 14. Hlavním cílem měnové politiky je obvykle

 15. Funkce CEB jako věřitele poslední instance spočívá v

 16. Mezi operativní kritéria měnové politiky CEB patří

 17. Nákupy státních cenných papírů centrální emisní bankou při okamžitém působení efektu likvidity

 18. Do přímých nástrojů měnové politiky CEB patří

 19. Do nepřímých nástrojů měnové politiky CEB patří

 20. Růst tržní úrokové míry bondu povede k

 21. V jakém případě budete ochoten nakoupit pevně úročený bond (obligace s pevnou kupónovou splátkou) za vyšší tržní cenu než je jeho nominální hodnota ?

 22. Růst tržní úrokové míry povede k

 23. Změny kterých faktorů způsobují posuny křivky AD dle keynesiánců i monetaristů?

 24. Podle Miltona Friedmana platí

 25. Které z následujících tvrzení jsou v souladu s Tobinovým modelem transakční poptávky po penězích?

 26. CEB má k dispozici následující údaje - V minulém roce byla 20\% inflace - V příštím roce se očekává 4\% růst reálného hrubého národního produktu - Ekonomika je plně konkurenční a měnová politika CEB má 100\% kredibilitu, změny v rychlosti oběhu peněz a v peněžních multiplikátorech se nepředpokládají. Jaká by měla být emisní politika CEB v následujícím roce?

 27. Které z následujících změn posouvají křivku LM?

 28. Které z následujících změn neposouvají křivku IS?

 29. Bod ležící nad IS křivkou a zároveň pod LM křivkou představuje situaci, kdy:

 30. Samostatnost CEB je v tržní ekonomice nezbytnou podmínkou:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah