Testi.cz > Humanitní, společenské > Ekonomie > Makroekonomie - pokročilá úroveň

test Makroekonomie - pokročilá úroveň (Ekonomie)

    Autor: LukasInAspic (1vlož. 6vyzk.+32%ø) ... vloženo 7.11.2011
Test vyzkoušen 887 krát, průměrný výsledek je 34%.
 1. Co se snaží odhadnout teorie parity úrokových měr?

 2. Co vyjadřuje tzv. reakční funkce centrální banky?

 3. Model IS-LM-BP zkoumá rovnováhu na:

 4. Která teorie trhu práce považuje pohyb reálných mezd za procyklický?

 5. Které tvrzení ohledně vztahu multiplikátoru a akcelerátoru HDP v modelu produkt-výdaje je pravdivá?

 6. V Keynesovském modelu poptávky po penězích NEplatí tvrzení:

 7. V modelu IS-LM-BP platí, že:

 8. Jaké tvrzení ohledně reálného měnového kurzu NENÍ pravdivé?

 9. Teorie kryté parity úrokových měr považuje za rovnovážný stav, jestliže:

 10. Kterou z následujících možností lze označit jako makroekonomickou identitu?

 11. Posun křivky IS v modelu IS-LM-BP doprava nahoru může být způsoben:

 12. Mezi modely vysvětlující příčinu, proč dlouhodobá empirická data poukazují na přibližně konstantní vývoj podílu spotřeby na produktu NELZE zařadit:

 13. O frikční nezaměstnanosti NEplatí:

 14. Co způsobuje, že krátkodobá křivka nabídky v inflační verzi modelu AS-AD je horizontální?

 15. Jaký lze očekávat dopad na ekonomiku z pohledu modelu IS-LM-BP, pokud vláda sníží transferové platby domácnostem? (předpokládáme dokonalou kapitálovou mobilitu a flexibilní režim měnového kurzu)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah