test SMA 1 (Chemie)

    Autor: nasaman (1vlož. 2vyzk.-30%ø) ... vloženo 4.1.2011
Test vyzkoušen 130 krát, průměrný výsledek je 42.5%.
ZČU/FST SMA test č. 1
 1. Překrystalizací rozumíme

 2. Hookeův zákon platí do:

 3. Vyšší difúzní koeficient vykazuje

 4. Energeticky snazší je nukleace

 5. V perlitické šedé litině je uhlík ve formě

 6. Nejčastěji používaná hliníková slitina na odlitky je:

 7. Ledeburit je stabilní v rozsahu teplot

 8. Které prvky všeobecně považujeme za škodlivé doprovodné prvky při výrobě oceli

 9. Krystalizace čistých kovů je charakterizována

 10. Velikost zatěžovací síly pro zkoušku tvrdosti dle Brinella

 11. Mezi termoplasty nepatří

 12. Tvárná litina obsahuje

 13. Z vyztužujících vláken nejnižší pevnosti dosahují:

 14. Teplota počátku a konce martenzitické přeměny s obsahem uhlíku

 15. Dural je slitina

 16. Eutektoidní reakce představuje

 17. Cottrellovou atmosférou rozumíme:

 18. Ledeburit je

 19. Povrchové vady rovnoběžné s osou hřídele nejlépe zjistíme

 20. Zušlechťováním získáme strukturu

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah