test SMA 1 (Chemie)

    Autor: nasaman (1vlož. 2vyzk.-30%ø) ... vloženo 4.1.2011
Test vyzkoušen 127 krát, průměrný výsledek je 42.6%.
ZČU/FST SMA test č. 1
 1. Teplota počátku a konce martenzitické přeměny s obsahem uhlíku

 2. Dural je slitina

 3. Cottrellovou atmosférou rozumíme:

 4. Nejčastěji používaná hliníková slitina na odlitky je:

 5. Energeticky snazší je nukleace

 6. Krystalizace čistých kovů je charakterizována

 7. Mezi termoplasty nepatří

 8. Velikost zatěžovací síly pro zkoušku tvrdosti dle Brinella

 9. Povrchové vady rovnoběžné s osou hřídele nejlépe zjistíme

 10. V perlitické šedé litině je uhlík ve formě

 11. Které prvky všeobecně považujeme za škodlivé doprovodné prvky při výrobě oceli

 12. Hookeův zákon platí do:

 13. Tvárná litina obsahuje

 14. Vyšší difúzní koeficient vykazuje

 15. Eutektoidní reakce představuje

 16. Ledeburit je

 17. Zušlechťováním získáme strukturu

 18. Překrystalizací rozumíme

 19. Z vyztužujících vláken nejnižší pevnosti dosahují:

 20. Ledeburit je stabilní v rozsahu teplot

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah