test SMA 1 (Chemie)

    Autor: nasaman (1vlož. 2vyzk.-30%ø) ... vloženo 4.1.2011
Test vyzkoušen 142 krát, průměrný výsledek je 42.3%.
ZČU/FST SMA test č. 1
 1. Tvárná litina obsahuje

 2. Dural je slitina

 3. Překrystalizací rozumíme

 4. Povrchové vady rovnoběžné s osou hřídele nejlépe zjistíme

 5. Mezi termoplasty nepatří

 6. Vyšší difúzní koeficient vykazuje

 7. Které prvky všeobecně považujeme za škodlivé doprovodné prvky při výrobě oceli

 8. Cottrellovou atmosférou rozumíme:

 9. Energeticky snazší je nukleace

 10. Krystalizace čistých kovů je charakterizována

 11. V perlitické šedé litině je uhlík ve formě

 12. Ledeburit je

 13. Zušlechťováním získáme strukturu

 14. Eutektoidní reakce představuje

 15. Teplota počátku a konce martenzitické přeměny s obsahem uhlíku

 16. Hookeův zákon platí do:

 17. Nejčastěji používaná hliníková slitina na odlitky je:

 18. Velikost zatěžovací síly pro zkoušku tvrdosti dle Brinella

 19. Ledeburit je stabilní v rozsahu teplot

 20. Z vyztužujících vláken nejnižší pevnosti dosahují:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah