test SMA 1 (Chemie)

    Autor: nasaman (1vlož. 2vyzk.-30%ø) ... vloženo 4.1.2011
Test vyzkoušen 130 krát, průměrný výsledek je 42.5%.
ZČU/FST SMA test č. 1
 1. Nejčastěji používaná hliníková slitina na odlitky je:

 2. V perlitické šedé litině je uhlík ve formě

 3. Mezi termoplasty nepatří

 4. Velikost zatěžovací síly pro zkoušku tvrdosti dle Brinella

 5. Ledeburit je

 6. Vyšší difúzní koeficient vykazuje

 7. Energeticky snazší je nukleace

 8. Cottrellovou atmosférou rozumíme:

 9. Teplota počátku a konce martenzitické přeměny s obsahem uhlíku

 10. Krystalizace čistých kovů je charakterizována

 11. Které prvky všeobecně považujeme za škodlivé doprovodné prvky při výrobě oceli

 12. Z vyztužujících vláken nejnižší pevnosti dosahují:

 13. Zušlechťováním získáme strukturu

 14. Dural je slitina

 15. Povrchové vady rovnoběžné s osou hřídele nejlépe zjistíme

 16. Tvárná litina obsahuje

 17. Hookeův zákon platí do:

 18. Eutektoidní reakce představuje

 19. Překrystalizací rozumíme

 20. Ledeburit je stabilní v rozsahu teplot

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah