test SMA 1 (Chemie)

    Autor: nasaman (1vlož. 2vyzk.-30%ø) ... vloženo 4.1.2011
Test vyzkoušen 138 krát, průměrný výsledek je 42.2%.
ZČU/FST SMA test č. 1
 1. Tvárná litina obsahuje

 2. Krystalizace čistých kovů je charakterizována

 3. Energeticky snazší je nukleace

 4. Hookeův zákon platí do:

 5. Velikost zatěžovací síly pro zkoušku tvrdosti dle Brinella

 6. Které prvky všeobecně považujeme za škodlivé doprovodné prvky při výrobě oceli

 7. Nejčastěji používaná hliníková slitina na odlitky je:

 8. Mezi termoplasty nepatří

 9. Povrchové vady rovnoběžné s osou hřídele nejlépe zjistíme

 10. V perlitické šedé litině je uhlík ve formě

 11. Cottrellovou atmosférou rozumíme:

 12. Překrystalizací rozumíme

 13. Ledeburit je

 14. Vyšší difúzní koeficient vykazuje

 15. Zušlechťováním získáme strukturu

 16. Dural je slitina

 17. Z vyztužujících vláken nejnižší pevnosti dosahují:

 18. Eutektoidní reakce představuje

 19. Teplota počátku a konce martenzitické přeměny s obsahem uhlíku

 20. Ledeburit je stabilní v rozsahu teplot

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah