Testi.cz > Jazyky > Čeština > Staroslověnština: kulturně - historický vývoj

test Staroslověnština: kulturně - historický vývoj (Čeština)

    Autor: Dasha (anonym) ... vloženo 30.5.2006
Test vyzkoušen 2547 krát, průměrný výsledek je 42%.
  1. Který z jazyků nepatří do jihoslovanských?

  2. Co je považováno za poslední jazykový proces slovanský?

  3. Pražské zlomky jsou psány v:

  4. Co je to nomokánon

  5. V jakém století byl zřízen církevní ústav ve staroslověnštině - Sázavský klášter?

  6. Které dílo se nepovažuje za tvorbu Klimenta Velikého?

  7. Co je to charvátská hlaholice?

  8. Ke komu se Konstantin s Metodějem a jejich žáky vydali po 40 měsících působení na Velké Moravě?

  9. V jakém roce zemřel Metoděj?

  10. Proglas k evangeliu (vytvořený konstantinem) je psán formou:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah