Testi.cz > Jazyky > Čeština > Praslovanština

test Praslovanština (Čeština)

    Autor: :-( (anonym) ... vloženo 5.2.2006
Test vyzkoušen 2627 krát, průměrný výsledek je 48.9%.
  1. Období klasické praslovanštiny datujeme do let

  2. Po rozpadu indoevropského jazykového společenství se slovanština nějaký čas vyvíjela společně s

  3. Tzv. monoftongizace diftongů znamenala

  4. Staroslověnština je

  5. Hláskové změny v praslovanském jazyce

  6. Prvním oficiálně uznaným spisovným jazykem na našem území byla

  7. Praslovanské slovo "žena" je po hláskové stránce příbuzné anglickému

  8. Tzv. zákon otevřených slabik znamená,

  9. Změna skupin hlásek CVRC v CRVC (C=souhláska, V=samohláska, R=slabikotvorné "r" nebo "l") se nazývá

  10. Čeština patří v rámci slovanské jazykové větvě do západoslovanských jazyků společně s

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah