Testi.cz > Jazyky > Čeština > Slohové útvary - 6. ročník

test Slohové útvary - 6. ročník (Čeština)

    Autor: Čeština4 (17vlož. 158vyzk.+20%ø) ... vloženo 19.6.2016
Test vyzkoušen 1765 krát, průměrný výsledek je 70.7%.
  1. . . .informuje čtenáře nebo posluchače o události, která se bude teprve konat. Vyzývá k účasti.

  2. . . .informuje o tom, jak člověk vypadá, hodnotí jeho celkový vzhled a následně jednotlivé části až po detaily

  3. . . .ústní nebo písemná žádost o dodání zboží nebo o vykonání nějaké práce

  4. . . .používá se k posílání peněžní hotovosti na bankovní účet nebo přímo adresátovi na jeho adresu

  5. . . .patří k nejběžnějším způsobům písemného dorozumívání. Rozlišujeme osobní a úřední.

  6. . . .patří mezi nejjednodušší sdělení, je to krátká zpráva po někom poslaná

  7. . . .informuje, jak určité prostředí vypadá, jaké jsou jeho části, jaký k němu máme vztah, důležité je dodržovat předem zvolený postup

  8. . . .používáme jej, chceme-li poslat doporučený dopis nebo balík

  9. . . .zaznamenává hlavní myšlenky odborného článku, případně celé knihy formou souvislého textu , formou celých vět, zachycuje také stavbu textu.

  10. . . .krátké, většinou placené oznámení v novinách, časopisech, vývěsních skříňkách nebo na internetu, kde pisatel prodává, vyměňuje, nakupuje či hledá

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah