Testi.cz > Jazyky > Čeština > Slohové postupy a funkční styly

test Slohové postupy a funkční styly (Čeština)

    Autor: Čeština4 (17vlož. 158vyzk.+20%ø) ... vloženo 19.6.2016
Test vyzkoušen 16731 krát, průměrný výsledek je 75.1%.
Pozor! Nepleť si slohové postupy a funkční styly. V odpovědích jsou namíchané.
  1. Slohový postup, který nám podává fakta, vybírá a uspořádává je:

  2. Funkční styl, jehož hlavní funkcí je komunikovat, dorozumět se.

  3. Slohový postup, který obsahuje buď vnější znaky nějakého objektu, nebo pracovní postup nějakého děje.

  4. Funkční styl uplatňující se v úředních tiskovinách.

  5. Slohový postup, ve kterém vyjadřujeme vlastní názory na problémy. Klademe si otázky.

  6. Funkční styl vyznačující se poskytováním hlubších poučení či vysvětlení.

  7. Slohový postup originálně zachycující jedinečný zážitek, zajímavý příběh.

  8. Funkční styl hromadných sdělovacích prostředků.

  9. Slohový postup jímž vysvětlujeme podstatu jevu a příčinné souvislosti.

  10. Funkční styl, který usiluje především o vyvolání citového prožitku prostřednictvím kvalitních děl.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah