Testi.cz > Jazyky > Čeština > Cvičný test - státní maturita 1

test Cvičný test - státní maturita 1 (Čeština)

    Autor: annas (18vlož. 819vyzk.+21%ø) ... vloženo 19.11.2008
Test vyzkoušen 39319 krát, průměrný výsledek je 49.5%.
Další cvičný test z jazykové části k přípravě na státní maturity
  1. U každé z vět rozhodněte, zda je napsaná bez pravopisných nebo mluvnických chyb:

  2. Ve které větě je nespisovný tvar slova?

  3. Do které věty můžeme doplnit "mě", aby byla napsaná gramaticky správně?

  4. Do které výpovědi můžeme doplnit pouze -í- tak, aby byla napsaná gramaticky správně?

  5. Která z uvedených dvojic sloves je tvořena slovesy dokonavými?

  6. Ve které z uvedených řad je chybný tvar 2. stupně přídavného jména?

  7. Rozhodněte, který z uvedených jazyků nepatří do indoevropské jazykové rodiny:

  8. Která věta je dvojčlenná?

  9. Kolik slov z věty "Petře, podej mi prosím ze stolu Lidové noviny a brýle," není při rozboru považováno za větný člen?

  10. Které z vyznačených slov vzniklo metonymií?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah