Testi.cz > Jazyky > Čeština > Cvičný test - státní maturita

test Cvičný test - státní maturita (Čeština)

    Autor: annas (18vlož. 819vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.11.2008
Test vyzkoušen 15133 krát, průměrný výsledek je 58.3%.
Vyzkoušejte si část testu z českého jazyka, který slouží k přípravě na standardizované testy u státní maturity
  1. Do které věty je nutno doplnit pouze y/ý tak, aby byla věta napsána správně?

  2. Ve které výpovědi je nutné psát všechna slova označená uvozovkami s velkým počátečním písmenem tak, aby byl text napsán správně?

  3. Ve které dvojici vět jsou obě slovesa v rodu trpném?

  4. Která věta obsahuje stylisticky nejvhodnější tvary podstatných jmen?

  5. Ve které větě je slovo "kolem" příslovcem?

  6. Ve ktré větě je přísudek jmenný se sponou složený?

  7. Rozhodněte, které věty jsou napsané bez pravopisných nebo mluvnických chyb.

  8. Které souvětí obsahuje dvě věty hlavní?

  9. Ve kterém souvětí jsou dvě věty vedlejší v poměru slučovacím?

  10. Rozhodněte, ve které řadě slov se vyskytuje slovo, které není s ostatními příbuzné.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah