Testi.cz > Jazyky > Čeština > Český jazyk - z přijímaček na VŠ

test Český jazyk - z přijímaček na VŠ (Čeština)

    Autor: anonym (anonym) ... vloženo 27.2.2005
Test vyzkoušen 32808 krát, průměrný výsledek je 46.6%.
  1. Označte řádek, na kterém nejsou žádné pravopisné ani gramatické nedostatky.

  2. Označte řádek, na kterém nejsou žádné lexikální, syntaktické ani stylistické nedostatky.

  3. Označte řádek, který obsahuje tvrzení věcně nesprávné.

  4. Označte řádek, na němž je první termín významově nadřazen druhému.

  5. Přečtěte si pozorně text a označte řádek, jenž obsahuje tvrzení, které textu nejvíce odpovídá: K některým dotazům se pracovníci Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český zevrubně vyjádřili na stránkách časopisu Naše řeč.

  6. Označte řádek se správnou odpovědí.

  7. Označte řádek, na němž český výraz odpovídá slovnímu spojení tabula rasa.

  8. Označte řádek, který obsahuje tvrzení věcně nesprávné.

  9. Označte řádek, na němž jsou uvedena tři podstatná jména pomnožná.

  10. Shoda i/y v příčestí minulém je správně ve větě:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah