Testi.cz > Jazyky > Čeština > Čj. vid (aspekt)

test Čj. vid (aspekt) (Čeština)

    Autor: sova (anonym) ... vloženo 29.3.2007
Test vyzkoušen 3059 krát, průměrný výsledek je 47.1%.
  1. Vid se chápe jako kategorie:

  2. Které z následujících sloves vyhovuje definici :Dokonavá slovesa nemohou vyjadřovat děj probíhající v přítomnosti

  3. Ve větě:,, Vrána vráně oči nevyklove." vyjadřuje sloveso nevyklovat :

  4. Dvojice sloves lišících se jen videm,ale nikoli lexikálním významem nazýváme :

  5. Kde se nejedná o vidovou dvojici ?

  6. Vyber sloveso dokonavé (perfektivum)

  7. Vyber sloveso nedokonavé (imperfektivum)

  8. Slovesa ,která netvoří protiklad dokonavosti - nedokonavosti ,se nazývají nepárová.Označ nepárové sloveso.

  9. Některá slovesa označujeme jako obouvidová (obojvidová) . Které z uvedených sloves je obouvidové ?

  10. Urči vid u slovesa ve větě:,,Věnoval tomu mnoho času.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah