Testi.cz > Jazyky > Čeština > Čj.vzory sloves II

test Čj.vzory sloves II (Čeština)

    Autor: sova (anonym) ... vloženo 17.3.2007
Test vyzkoušen 4470 krát, průměrný výsledek je 39.1%.
  1. Sloveso -hnát- má tvary podle vzoru:

  2. Které sloveso je nepravidelné ?

  3. Sloveso - odejmout - se časuje podle vzoru:

  4. Podle vzoru peče se časuje sloveso:

  5. Sloveso -tlít- kolísá mezi vzory trpí a sází.Kolísání se projevuje:

  6. Sloveso zařadit (vzor prosí) má příčestí trpné:

  7. Podle vzoru mine se časuje sloveso:

  8. Sloveso -bít - má tvary podle vzoru :

  9. Které tvary slovesa jíst (nepravidelné sloveso) nejsou správné ?

  10. Mohou mít některá česká slovesa homonymní tvary ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah