Testi.cz > Jazyky > Čeština > Český jazyk Skladba všeobecně

test Český jazyk Skladba všeobecně (Čeština)

    Autor: Anette (38vlož. 161vyzk.+5%ø) ... vloženo 3.10.2017
Test vyzkoušen 401 krát, průměrný výsledek je 71.4%.
První část testu je teoretická, druhá část praktická
  1. Jakou funkci má ve větě Přívlastek?

  2. Jak se nazývá větný člen, na kterém závisí podstatné jméno i sloveso?

  3. Co patří mezi základní skladební dvojice?

  4. Jaký je rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným?

  5. Jak se liší věta jednočlenná od věty dvojčlenné?

  6. Jaké souvětí obsahuje větu Příslovečnou Podmínkovou?

  7. V jakém souvětí je Přístavek?

  8. Přívlastek neshodný je:

  9. Jaká věta je v poměru stupňovacím?

  10. V jakém případě se jedná o přísudek jmenný se sponou?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah