Testi.cz > Jazyky > Čeština > Čj.všestranný jazykový rozbor

test Čj.všestranný jazykový rozbor (Čeština)

    Autor: sova (anonym) ... vloženo 17.4.2007
Test vyzkoušen 15836 krát, průměrný výsledek je 49.6%.
  1. Když přestalo sněžit a vichr se utišil,vydal se na prohlídku stavení,aby zjistil,jaké škody napáchala vichřice na jeho stoletém obydlí.Danému souvětí odpovídá schéma:

  2. Která z vět souvětí je jednočlenná ?

  3. Určete větné členy : na obhlídku,

  4. Ze souvětí vyber slovesa dokonavá :

  5. Od slovesného tvaru : napáchala utvořte infinitiv ,rod slovesný trpný (pasivum):

  6. U podstatného jména (substantiva) ,,škody"/ze souvětí/ určete mluvnické kategorie a vzor:

  7. Podstatné jméno obhlídka je tvořeno :

  8. Určete slovní druhy : když,aby,jaké

  9. Jak vyslovujeme slovo :obhlídka

  10. Vyberte synonymní výraz ke slovu když v daném souvětí :

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah