Testi.cz > Přírodní vědy > Biologie > Přírodovědná soutěž Poznej a chraň, 2009, kat. Středoškoláci

test Přírodovědná soutěž Poznej a chraň, 2009, kat. Středoškoláci (Biologie)

    Autor: pepaj (7vlož. 51vyzk.+13%ø) ... vloženo 3.10.2009
Test vyzkoušen 653 krát, průměrný výsledek je 37.1%.
 1. Na obrázku vidíš tzv. provzdušňovací pletivo. Tento typ pletiva najdeme často ve vodních a bahenních rostlinách. Jak se toto pletivo jmenuje?
  Na obrázku vidíš tzv. provzdušňovací pletivo. Tento typ pletiva najdeme často ve vodních a bahenních rostlinách. Jak se toto pletivo jmenuje? (náhled)

 2. Na obrázku je…
  Na obrázku je… (náhled)

 3. Kolik druhů konipasů u nás žije (trvale hnízdí)?

 4. Jaká čeleď rostlin, která do sebe zahrnuje asi nejvíce synantropních druhů, je typická pro rumiště a jiné člověkem přetvářené biotopy ?

 5. Jak se jmenuje ohrožený korýš, který se u nás vzácně vyskytuje a je považován za glaciální relikt?

 6. Někdy můžeme v přírodě narazit na hladinu rybníku pokrytého Salvinii. Kam byste tuto rostlinky zařadili v systému?
  Někdy můžeme v přírodě narazit na hladinu rybníku pokrytého Salvinii. Kam byste tuto rostlinky zařadili v systému? (náhled)

 7. V některých supermarketech, kde mají delší dobu ovoce, můžeme vidět, jak kolem tohoto ovoce létají malé mušky. Tyto mušky sice mohou zákazníci obtěžovat, ale musí se jim k dobru přičíst, že jsou významným modelovým organismem v biologii. Jedná se o…

 8. Čím se živí pěvec, který se jmenuje křivka obecná?

 9. K nejstaším zvířatům doprovazejícím člověka patří určitě koně. Otázkou však je, jaké skupině, z naší nabídky, jsou koně (tedy řád, do kterého koně patří) nejpříbuznější? Třeba Vám pomůže fylogenetický strom savčích řádů.
  K nejstaším zvířatům doprovazejícím člověka patří určitě koně. Otázkou však je, jaké skupině, z naší nabídky, jsou koně (tedy řád, do kterého koně patří) nejpříbuznější? Třeba Vám pomůže fylogenetický strom savčích řádů. (náhled)

 10. Jak se jmenuje chráněná ryba na obrázku?
  Jak se jmenuje chráněná ryba na obrázku? (náhled)

 11. Vodní rostliny můžeme dělit podle různých kritérií. Jedno z dělení je založeno na tom, zda rostliny koření či nekoření ve dně. Vyber rostlinu, která sice koření ve dně, ale listy a květy jí vzplývají na hladině.

 12. ) „Někdy se označuje jako "létající klíště" což není úplně správné označení, ale popisuje ho vcelku trefně. Skutečně se trochu klíštěti podobá i když spolu (kromě sání krve) nemají moc společného. Zajímavý je také fakt, že po usazení na hostiteli ztratí svá křídla, která vlastně potřeboval jenom proto, aby se dostal k hostiteli. Je také pravda, že se obecně špatně vyndavají z vlasů na nohou mají háčky, kterými se spolehlivě zachytí a drží se.“ Jakýpak nepříjemný a obtížný hmyz popisujeme?

 13. Naším největším pěvcem je?

 14. Již po dlouhá staletí doprovázejí člověka krysa a potkan. Pouze jeden z nich je u nás však původní. Vyber správné tvrzení.

 15. Na území našeho státu se vyskytuje několik druhů užovek, které jsou všechny chráněny. Kolik jich je?

 16. V okolí vod i přímo ve vodách roste velké množství druhů rostlin. Kterou z těchto uvedených ale není na vlhké prostředí vázána?

 17. Koho z nás ještě u vody neštíplo „hovado“ ? Asi tušíte, že toto není jméno onoho nepříjemného hmyzu, který nám znepříjemňuje pobyt u vody. Jak se tedy správně jmenuje

 18. Řád pěvci je bohatým řádem a nacházíme mezi jeho zástupci mnoho různých přizpůsobení k jejich životu. Někteří pěvci dokonce svým způsobem života připomínají zástupce jiných řádů. Jak se jmenuje jediný náš pěvec, který se za potravou i potápí a sbírá ji pod vodou?

 19. Zvíře označované jako tarpan je předkem:

 20. Jak se jmenuje pryskyřníkovitá rostlina s bílými hezkými květy, které můžeme vidět „vykukovat“ z vody?

 21. S jakým parazitem, který může napadat i člověka, je spojen útvar boubel ?

 22. Jeden z menších pěvců je známý svým charakteristickým způsobem pohybu po stromě – leze ve spirále od dolní části kmene směrem vzhůru a sbírá při tom hmyz, který mu slouží jako potrava. Kdo je to?

 23. Mezi domácí zvířata nemusíme vždy počítat pouze známé koně, prasata, ovce atp. Dnes můžete doma pěstovat i řadu druhů, které mohu vypadat i exoticky. Do jaké skupiny byste zařadili takového žebrovníka?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah