Testi.cz > Historie > Starověk > Starověký Řím(2.)

test Starověký Řím(2.) (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 16.10.2010
Test vyzkoušen 980 krát, průměrný výsledek je 59.4%.
 1. Jaké bylo poslední státní zřízení ve starověkém Římě?

 2. Gladiátoři byli v římském impériu otroci cvičení v různých druzích zápasu. Jak se nazýval gladiátor, který bojoval se zvířaty?

 3. Gaius Julius Caesar žil v letech

 4. Jak se jmenoval císař, který vládl v době velkého požáru Říma v roce 64?

 5. Město Konstantinopol se dnes jmenuje jinak. Ve kterém dnešním státě bychom ho hledali?

 6. Jak se jmenovali bratři (dvojčata), kteří byli odkojeni vlčicí a stali se legendárními zakladateli Říma?

 7. Nemajetní obyvatelé Říma se nazývali

 8. Kdy bylo Kartágo srovnáno se zemí a ukončeny punské války?

 9. Císaři Tiberius, Caligula, Claudius a Nero patří do dynastie

 10. Konzulové si jmenovali v období římské republiky 2 pomocníky, kteří spravovali státní pokladnu a pečovali o některé soudní a správní záležitosti. Byli to

 11. Kdo byl ve starém Římě nazýván

 12. Gladiátoři byli v římském impériu otroci cvičení v různých druzích zápasu. Jak se nazýval gladiátor, který bojoval se sítí a s trojzubcem?

 13. Kdo stál v 2. válce punské v čele kartaginského vojska?

 14. Kdo byli Vergilius a Ovidius?

 15. V letech 111-105 př. n. l. proběhla válka Říma s numidským králem

 16. Od r. 27 př. n. l. do r. 284 existuje Řím jako rané císařství tzv.

 17. Kdo vedl války proti Markomanům, byl vzdělaným císařem a autorem spisu Hovory k sobě?

 18. Na jaké skupiny se rozdělovali obyvatelé římské republiky? Byli tam patricijové a

 19. V r. 60 př. n. l. vytvořili Crassus, Pompeius a Caesar tzv.

 20. Vrstva obyvatelstva zámožných římských rodin (příslušnost k nim byla prakticky dědičná), se nazývala

 21. Jak se nazývá státní zřízení vyjadřující, že správa státu je věcí veřejnou?

 22. Jaká byla první státní forma v Římě?

 23. Caesar je autorem výroku

 24. S kým válčil Řím ve válkách punských?

 25. Mezi největší řečníky v dějinách patří římský filozof s vybroušeným stylem a vytříbeným jazykem. Rovněž je autorem teorie řečnictví. Jmenoval se

 26. Kdo byl Tiberius Gracchus?

 27. Jak se ve starověkém Římě jmenoval nejvyšší, mimořádný úředník s neomezenou mocí?

 28. Autorem Zápisků o válce galské je

 29. Seznam nepřátel Říma, kteří byli postaveni mimo zákon a mohl je kdokoli zabít, za což dostal část jejich majetku, se nazýval

 30. Kdo vedl největší povstání otroků?

 31. Reforma, kterou byli všichni obyvatelé Říma rozděleni do pěti majetkových tříd, se přisuzuje etruskému králi. Byl to

 32. První punská válka Říma proti Kartágu byla v letech

 33. Kdo byl Cicero?

 34. Jak se jmenoval císař, za kterého dosáhl Řím největšího územního rozmachu?

 35. Učitelem Nerona byl filozof, autor tragédií a básní,

 36. Na straně Hannibala bylo i město Syrakusy. Roku 212 př. n. l. se města zmocnili Římané. Kterou významnou osobnost při tom zabili?

 37. Jak se říká podzemním místnostem a chodbám (původně raně křesťanská a židovská pohřebiště)?

 38. Spartakus uprchl z gladiátorské školy ve městě Kapua, které leželo nedaleko velkého města. Jak se toto město jmenuje?

 39. V roce 451 n.l. svedl Řím bitvu na Katalaunských polích. S kým?

 40. Na kterém poloostrově bychom našli starověký Řím?

 41. Jaké státní zřízení bylo nastoleno v Římě po zániku království?

 42. Jak se nazývali římští úředníci, kteří byli voleni plebeji?

 43. Podle jednoho z germánských kmenů, který vyplenil Řím, dostalo název pustošení, řádění a ničení. Jak se kmen jmenoval?

 44. V letech 284-305 panoval římský císař, který provedl řadu hospodářských, vojenských a správních reforem. Jak se jmenoval?

 45. Pobyt římského vojska na území Slovenska připomíná nápis na skále. Ve kterém městě?

 46. V roce 510 př. n. l. se stal Řím republikou. Nejvyššími představiteli byli 2 úředníci. Jak se jim říkalo?

 47. Na kterém ostrově zabili Římané v Syrakusách Archiméda?

 48. Svobodu náboženského vyznání a povolení křesťanství vyhlašoval r. 313

 49. Caesar, římský politik, vojevůdce a spisovatel, dobyl pro Řím v 50. letech př. n. l.

 50. V letech 117-138 vládl Římu císař, který budoval systém opevnění (limes romanus). Jak se jmenoval?

 51. Kdo byl Scipio?

 52. Kdo byl Livius?

 53. V oboru historiografie působil autor Letopisů (Annales). Jmenoval se

 54. Ve kterém světadíle bychom hledali Kartágo?

 55. Kdo podle pověsti založil Řím?

 56. Jak se jmenoval vojevůdce, který r. 71 př. n. l. porazil Spartakovo povstání?

 57. Oblíbeným úslovím pro každé odvážné, důležité a neodvolatelné rozhodnutí, po němž už není návratu, jsou slova Caeserova. Která?

 58. Ve kterém italském městě si můžeme prohlédnout vítězný oblouk a Koloseum?

 59. Co znamená slovo

 60. Jak se jmenoval obratný politik, schopný vojevůdce, diktátor, zavražděný v r. 44 př. n. l.?

 61. V raném období římské republiky bojují plebejové o své zrovnoprávnění s patricii. Plebejové dosáhli sepsání souboru zvykového práva. Byly to

 62. V římském období principátu se objevuje satira a epigram. Nejvýznamnějším představitelem tohoto žánru byl

 63. Jak se ve starém Římě nazýval otrok vycvičený k boji v amfiteátrech?

 64. Kde svedl roku 31 př. n. l. Marcus Antonius námořní bitvu s Oktaviánem?

 65. Roku 410 Řím vyplenil kmen

 66. Jak se nazýval kmen, který se usadil na dolním toku Tiberu?

 67. Válku s Parthy, Markomany a Kvády vedl římský císař

 68. Proč vznikla tzv. Mazlící občanská válka?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah