Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3456 krát, průměrný výsledek je 56.5%.
 1. Kdo byl pro Řeky barbar?

 2. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 3. Kdo byl Alexandr Veliký?

 4. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 5. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 6. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 7. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 8. Druhé období antické kultury nazýváme

 9. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 10. Peloponéskou válku vyhrála

 11. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 12. Co označovalo slovo Sparta?

 13. Co znamená slovo "demokracie"?

 14. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 15. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 16. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 17. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 18. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 19. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 20. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 21. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 22. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 23. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 24. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 25. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 26. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 27. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 28. Kdo byl Sofoklés?

 29. Co to byl městský stát?

 30. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 31. Kdo byl Feidiás?

 32. Artemida byla bohyně

 33. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 34. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 35. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 36. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 37. Kdo byl Thúkýdidés?

 38. Privilegované postavení v Aténách měli

 39. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 40. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 41. Jméno Hippokrata je spojeno

 42. Kdo byl Aristotelés?

 43. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 44. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 45. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 46. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 47. Kdo byl Periklés?

 48. Kdo byl údajný Homér?

 49. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 50. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 51. Kdo byl Aristofanés?

 52. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 53. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 54. Sofoklés je autorem dramatu

 55. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 56. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 57. Kdo byl Solón?

 58. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 59. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 60. Autorem tragédie Médea je

 61. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 62. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 63. Kdo byl Hérodot?

 64. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 65. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 66. V čele Sparty stáli

 67. Co byla (byly) kolonie?

 68. Peloponéská válka začala v roce

 69. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 70. Kdo byl Léonidás?

 71. Kdo byl Aeneas?

 72. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 73. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah