Hlavní strana > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3056 krát, průměrný výsledek je 56.1%.
 1. Co byla (byly) kolonie?

 2. Kdo byl Aeneas?

 3. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 4. Co to byl městský stát?

 5. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 6. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 7. Kdo byl Solón?

 8. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 9. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 10. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 11. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 12. Peloponéská válka začala v roce

 13. Kdo byl pro Řeky barbar?

 14. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 15. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 16. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 17. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 18. Kdo byl Sofoklés?

 19. Co znamená slovo "demokracie"?

 20. Privilegované postavení v Aténách měli

 21. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 22. Sofoklés je autorem dramatu

 23. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 24. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 25. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 26. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 27. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 28. Kdo byl Hérodot?

 29. Jméno Hippokrata je spojeno

 30. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 31. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 32. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 33. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 34. Artemida byla bohyně

 35. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 36. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 37. Autorem tragédie Médea je

 38. Kdo byl Aristofanés?

 39. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 40. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 41. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 42. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 43. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 44. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 45. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 46. Kdo byl Feidiás?

 47. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 48. Kdo byl Thúkýdidés?

 49. Kdo byl Alexandr Veliký?

 50. V čele Sparty stáli

 51. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 52. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 53. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 54. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 55. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 56. Kdo byl Léonidás?

 57. Kdo byl Periklés?

 58. Co označovalo slovo Sparta?

 59. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 60. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 61. Peloponéskou válku vyhrála

 62. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 63. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 64. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 65. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 66. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 67. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 68. Kdo byl Aristotelés?

 69. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 70. Druhé období antické kultury nazýváme

 71. Kdo byl údajný Homér?

 72. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 73. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah