Hlavní strana > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 2835 krát, průměrný výsledek je 56.4%.
 1. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 2. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 3. Privilegované postavení v Aténách měli

 4. Kdo byl Solón?

 5. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 6. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 7. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 8. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 9. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 10. Kdo byl Thúkýdidés?

 11. Artemida byla bohyně

 12. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 13. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 14. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 15. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 16. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 17. Co byla (byly) kolonie?

 18. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 19. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 20. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 21. Kdo byl Aeneas?

 22. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 23. Kdo byl pro Řeky barbar?

 24. Co znamená slovo "demokracie"?

 25. Kdo byl Sofoklés?

 26. Druhé období antické kultury nazýváme

 27. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 28. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 29. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 30. Kdo byl údajný Homér?

 31. Jméno Hippokrata je spojeno

 32. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 33. Co označovalo slovo Sparta?

 34. Kdo byl Alexandr Veliký?

 35. Kdo byl Periklés?

 36. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 37. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 38. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 39. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 40. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 41. Kdo byl Hérodot?

 42. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 43. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 44. V čele Sparty stáli

 45. Kdo byl Aristotelés?

 46. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 47. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 48. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 49. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 50. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 51. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 52. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 53. Kdo byl Léonidás?

 54. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 55. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 56. Kdo byl Aristofanés?

 57. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 58. Co to byl městský stát?

 59. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 60. Sofoklés je autorem dramatu

 61. Peloponéskou válku vyhrála

 62. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 63. Kdo byl Feidiás?

 64. Autorem tragédie Médea je

 65. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 66. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 67. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 68. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 69. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 70. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 71. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 72. Peloponéská válka začala v roce

 73. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah