Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3905 krát, průměrný výsledek je 56.7%.
 1. Kdo byl Thúkýdidés?

 2. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 3. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 4. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 5. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 6. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 7. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 8. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 9. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 10. Co znamená slovo "demokracie"?

 11. Kdo byl Alexandr Veliký?

 12. Kdo byl Hérodot?

 13. Artemida byla bohyně

 14. Kdo byl Léonidás?

 15. Druhé období antické kultury nazýváme

 16. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 17. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 18. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 19. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 20. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 21. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 22. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 23. Kdo byl pro Řeky barbar?

 24. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 25. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 26. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 27. Kdo byl Sofoklés?

 28. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 29. Kdo byl Aristotelés?

 30. Jméno Hippokrata je spojeno

 31. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 32. V čele Sparty stáli

 33. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 34. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 35. Peloponéskou válku vyhrála

 36. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 37. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 38. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 39. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 40. Kdo byl Feidiás?

 41. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 42. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 43. Co byla (byly) kolonie?

 44. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 45. Autorem tragédie Médea je

 46. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 47. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 48. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 49. Privilegované postavení v Aténách měli

 50. Sofoklés je autorem dramatu

 51. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 52. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 53. Kdo byl Aristofanés?

 54. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 55. Kdo byl Solón?

 56. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 57. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 58. Kdo byl Periklés?

 59. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 60. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 61. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 62. Kdo byl údajný Homér?

 63. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 64. Peloponéská válka začala v roce

 65. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 66. Kdo byl Aeneas?

 67. Co označovalo slovo Sparta?

 68. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 69. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 70. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 71. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 72. Co to byl městský stát?

 73. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah