Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3570 krát, průměrný výsledek je 56.3%.
 1. Peloponéská válka začala v roce

 2. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 3. Sofoklés je autorem dramatu

 4. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 5. Kdo byl Sofoklés?

 6. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 7. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 8. Kdo byl Aeneas?

 9. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 10. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 11. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 12. Autorem tragédie Médea je

 13. Druhé období antické kultury nazýváme

 14. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 15. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 16. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 17. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 18. Peloponéskou válku vyhrála

 19. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 20. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 21. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 22. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 23. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 24. Privilegované postavení v Aténách měli

 25. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 26. Co znamená slovo "demokracie"?

 27. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 28. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 29. Kdo byl Léonidás?

 30. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 31. Kdo byl Alexandr Veliký?

 32. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 33. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 34. Kdo byl pro Řeky barbar?

 35. Co to byl městský stát?

 36. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 37. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 38. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 39. Kdo byl Periklés?

 40. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 41. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 42. Kdo byl Aristotelés?

 43. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 44. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 45. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 46. Jméno Hippokrata je spojeno

 47. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 48. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 49. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 50. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 51. Kdo byl Feidiás?

 52. Kdo byl Thúkýdidés?

 53. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 54. Kdo byl Solón?

 55. Kdo byl Aristofanés?

 56. Co označovalo slovo Sparta?

 57. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 58. Artemida byla bohyně

 59. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 60. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 61. Kdo byl Hérodot?

 62. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 63. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 64. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 65. Kdo byl údajný Homér?

 66. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 67. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 68. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 69. V čele Sparty stáli

 70. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 71. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 72. Co byla (byly) kolonie?

 73. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah