Hlavní strana > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 2990 krát, průměrný výsledek je 56.3%.
 1. Kdo byl Alexandr Veliký?

 2. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 3. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 4. Autorem tragédie Médea je

 5. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 6. Peloponéskou válku vyhrála

 7. Peloponéská válka začala v roce

 8. Jméno Hippokrata je spojeno

 9. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 10. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 11. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 12. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 13. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 14. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 15. Co znamená slovo "demokracie"?

 16. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 17. Kdo byl Aristotelés?

 18. Co označovalo slovo Sparta?

 19. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 20. Kdo byl Feidiás?

 21. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 22. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 23. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 24. Kdo byl pro Řeky barbar?

 25. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 26. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 27. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 28. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 29. Kdo byl Sofoklés?

 30. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 31. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 32. V čele Sparty stáli

 33. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 34. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 35. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 36. Kdo byl Thúkýdidés?

 37. Sofoklés je autorem dramatu

 38. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 39. Co to byl městský stát?

 40. Druhé období antické kultury nazýváme

 41. Kdo byl Hérodot?

 42. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 43. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 44. Co byla (byly) kolonie?

 45. Kdo byl Léonidás?

 46. Kdo byl údajný Homér?

 47. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 48. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 49. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 50. Kdo byl Aristofanés?

 51. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 52. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 53. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 54. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 55. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 56. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 57. Privilegované postavení v Aténách měli

 58. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 59. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 60. Kdo byl Periklés?

 61. Kdo byl Aeneas?

 62. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 63. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 64. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 65. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 66. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 67. Kdo byl Solón?

 68. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 69. Artemida byla bohyně

 70. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 71. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 72. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 73. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah