Hlavní strana > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 2895 krát, průměrný výsledek je 56.6%.
 1. Kdo byl pro Řeky barbar?

 2. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 3. Kdo byl Aeneas?

 4. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 5. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 6. Jméno Hippokrata je spojeno

 7. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 8. V čele Sparty stáli

 9. Sofoklés je autorem dramatu

 10. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 11. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 12. Kdo byl Solón?

 13. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 14. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 15. Kdo byl Aristofanés?

 16. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 17. Co znamená slovo "demokracie"?

 18. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 19. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 20. Kdo byl Léonidás?

 21. Peloponéská válka začala v roce

 22. Co byla (byly) kolonie?

 23. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 24. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 25. Druhé období antické kultury nazýváme

 26. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 27. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 28. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 29. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 30. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 31. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 32. Kdo byl Periklés?

 33. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 34. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 35. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 36. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 37. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 38. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 39. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 40. Kdo byl Thúkýdidés?

 41. Kdo byl Aristotelés?

 42. Kdo byl údajný Homér?

 43. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 44. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 45. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 46. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 47. Kdo byl Hérodot?

 48. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 49. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 50. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 51. Co to byl městský stát?

 52. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 53. Kdo byl Feidiás?

 54. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 55. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 56. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 57. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 58. Peloponéskou válku vyhrála

 59. Autorem tragédie Médea je

 60. Co označovalo slovo Sparta?

 61. Kdo byl Alexandr Veliký?

 62. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 63. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 64. Kdo byl Sofoklés?

 65. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 66. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 67. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 68. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 69. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 70. Artemida byla bohyně

 71. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 72. Privilegované postavení v Aténách měli

 73. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah