Hlavní strana > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 2739 krát, průměrný výsledek je 56.2%.
 1. Peloponéská válka začala v roce

 2. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 3. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 4. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 5. Autorem tragédie Médea je

 6. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 7. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 8. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 9. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 10. Kdo byl Aristotelés?

 11. Sofoklés je autorem dramatu

 12. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 13. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 14. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 15. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 16. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 17. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 18. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 19. Kdo byl Hérodot?

 20. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 21. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 22. Druhé období antické kultury nazýváme

 23. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 24. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 25. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 26. Kdo byl Aeneas?

 27. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 28. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 29. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 30. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 31. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 32. Kdo byl Sofoklés?

 33. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 34. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 35. Kdo byl Alexandr Veliký?

 36. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 37. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 38. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 39. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 40. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 41. V čele Sparty stáli

 42. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 43. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 44. Kdo byl Aristofanés?

 45. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 46. Co znamená slovo "demokracie"?

 47. Kdo byl údajný Homér?

 48. Kdo byl Thúkýdidés?

 49. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 50. Kdo byl Periklés?

 51. Co označovalo slovo Sparta?

 52. Kdo byl Feidiás?

 53. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 54. Jméno Hippokrata je spojeno

 55. Kdo byl Solón?

 56. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 57. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 58. Kdo byl pro Řeky barbar?

 59. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 60. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 61. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 62. Co to byl městský stát?

 63. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 64. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 65. Peloponéskou válku vyhrála

 66. Kdo byl Léonidás?

 67. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 68. Co byla (byly) kolonie?

 69. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 70. Artemida byla bohyně

 71. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 72. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 73. Privilegované postavení v Aténách měli

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah