Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3375 krát, průměrný výsledek je 56.4%.
 1. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 2. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 3. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 4. Kdo byl Léonidás?

 5. Kdo byl Periklés?

 6. Kdo byl údajný Homér?

 7. Co znamená slovo "demokracie"?

 8. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 9. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 10. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 11. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 12. Co označovalo slovo Sparta?

 13. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 14. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 15. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 16. V čele Sparty stáli

 17. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 18. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 19. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 20. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 21. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 22. Kdo byl pro Řeky barbar?

 23. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 24. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 25. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 26. Autorem tragédie Médea je

 27. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 28. Kdo byl Thúkýdidés?

 29. Co byla (byly) kolonie?

 30. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 31. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 32. Kdo byl Feidiás?

 33. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 34. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 35. Artemida byla bohyně

 36. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 37. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 38. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 39. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 40. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 41. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 42. Kdo byl Aristofanés?

 43. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 44. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 45. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 46. Kdo byl Solón?

 47. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 48. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 49. Peloponéská válka začala v roce

 50. Kdo byl Hérodot?

 51. Peloponéskou válku vyhrála

 52. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 53. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 54. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 55. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 56. Co to byl městský stát?

 57. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 58. Kdo byl Alexandr Veliký?

 59. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 60. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 61. Kdo byl Aeneas?

 62. Sofoklés je autorem dramatu

 63. Privilegované postavení v Aténách měli

 64. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 65. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 66. Druhé období antické kultury nazýváme

 67. Kdo byl Aristotelés?

 68. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 69. Kdo byl Sofoklés?

 70. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 71. Jméno Hippokrata je spojeno

 72. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 73. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah