Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3528 krát, průměrný výsledek je 56.3%.
 1. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 2. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 3. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 4. Peloponéská válka začala v roce

 5. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 6. Kdo byl Hérodot?

 7. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 8. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 9. Privilegované postavení v Aténách měli

 10. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 11. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 12. Sofoklés je autorem dramatu

 13. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 14. Kdo byl Periklés?

 15. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 16. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 17. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 18. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 19. Co znamená slovo "demokracie"?

 20. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 21. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 22. Jméno Hippokrata je spojeno

 23. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 24. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 25. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 26. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 27. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 28. Kdo byl Solón?

 29. Kdo byl Léonidás?

 30. Autorem tragédie Médea je

 31. Kdo byl Aristofanés?

 32. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 33. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 34. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 35. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 36. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 37. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 38. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 39. Peloponéskou válku vyhrála

 40. Kdo byl Aeneas?

 41. Kdo byl Thúkýdidés?

 42. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 43. Co byla (byly) kolonie?

 44. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 45. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 46. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 47. Druhé období antické kultury nazýváme

 48. Kdo byl Alexandr Veliký?

 49. Kdo byl Feidiás?

 50. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 51. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 52. V čele Sparty stáli

 53. Co to byl městský stát?

 54. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 55. Kdo byl údajný Homér?

 56. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 57. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 58. Co označovalo slovo Sparta?

 59. Kdo byl Aristotelés?

 60. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 61. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 62. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 63. Kdo byl pro Řeky barbar?

 64. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 65. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 66. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 67. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 68. Artemida byla bohyně

 69. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 70. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 71. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 72. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 73. Kdo byl Sofoklés?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah