Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3740 krát, průměrný výsledek je 56.3%.
 1. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 2. Co označovalo slovo Sparta?

 3. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 4. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 5. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 6. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 7. Kdo byl Thúkýdidés?

 8. Peloponéskou válku vyhrála

 9. Peloponéská válka začala v roce

 10. Kdo byl Sofoklés?

 11. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 12. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 13. Autorem tragédie Médea je

 14. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 15. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 16. Kdo byl Aristotelés?

 17. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 18. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 19. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 20. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 21. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 22. Privilegované postavení v Aténách měli

 23. Kdo byl Alexandr Veliký?

 24. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 25. Co znamená slovo "demokracie"?

 26. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 27. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 28. Kdo byl Periklés?

 29. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 30. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 31. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 32. Sofoklés je autorem dramatu

 33. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 34. Kdo byl údajný Homér?

 35. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 36. Kdo byl Aeneas?

 37. Co byla (byly) kolonie?

 38. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 39. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 40. Kdo byl Solón?

 41. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 42. Druhé období antické kultury nazýváme

 43. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 44. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 45. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 46. Kdo byl Aristofanés?

 47. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 48. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 49. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 50. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 51. Co to byl městský stát?

 52. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 53. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 54. Kdo byl pro Řeky barbar?

 55. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 56. Artemida byla bohyně

 57. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 58. Kdo byl Feidiás?

 59. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 60. Jméno Hippokrata je spojeno

 61. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 62. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 63. Kdo byl Léonidás?

 64. V čele Sparty stáli

 65. Kdo byl Hérodot?

 66. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 67. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 68. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 69. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 70. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 71. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 72. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 73. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah