Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3797 krát, průměrný výsledek je 56.4%.
 1. Peloponéská válka začala v roce

 2. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 3. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 4. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 5. Kdo byl Alexandr Veliký?

 6. Sofoklés je autorem dramatu

 7. Co znamená slovo "demokracie"?

 8. Kdo byl pro Řeky barbar?

 9. Co to byl městský stát?

 10. Artemida byla bohyně

 11. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 12. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 13. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 14. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 15. Co označovalo slovo Sparta?

 16. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 17. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 18. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 19. Kdo byl údajný Homér?

 20. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 21. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 22. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 23. Kdo byl Sofoklés?

 24. Co byla (byly) kolonie?

 25. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 26. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 27. Kdo byl Feidiás?

 28. Kdo byl Aeneas?

 29. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 30. Peloponéskou válku vyhrála

 31. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 32. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 33. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 34. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 35. Kdo byl Léonidás?

 36. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 37. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 38. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 39. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 40. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 41. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 42. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

 43. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 44. Jméno Hippokrata je spojeno

 45. Privilegované postavení v Aténách měli

 46. Kdo byl Aristotelés?

 47. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 48. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 49. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 50. Autorem tragédie Médea je

 51. Druhé období antické kultury nazýváme

 52. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 53. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 54. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 55. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 56. Kdo byl Aristofanés?

 57. Kdo byl Hérodot?

 58. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 59. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 60. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 61. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 62. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 63. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 64. V čele Sparty stáli

 65. Kdo byl Thúkýdidés?

 66. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 67. Kdo byl Periklés?

 68. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 69. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 70. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 71. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 72. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 73. Kdo byl Solón?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah