Testi.cz > Historie > Starověk > Starověké Řecko - těžký a dlouhý test

test Starověké Řecko - těžký a dlouhý test (Starověk)

    Autor: albert (3vlož. 50vyzk.-62%ø) ... vloženo 6.4.2010
Test vyzkoušen 3394 krát, průměrný výsledek je 56.4%.
 1. Kdo byl Thúkýdidés?

 2. Jak se jmenoval hrdina, který zabil člověka s býčí hlavou - Minotaura?

 3. V letech 431-404 př. n. l. probíhala peloponéská válka mezi

 4. Kdo zpracovává mytologické náměty v díle Ílias a Odyssea?

 5. U kterého města přivedl vojevůdce Miltiadés Atéňany k vítězství nad Peršany v roce 490 př. n. l.?

 6. Ve starověkém Řecku vynikal v řečnictví (zejména tzv. filipikami). Jaké je jeho jméno?

 7. Kdo byl Alexandr Veliký?

 8. Kdo byl Hérodot?

 9. Kdo byl Heinrich Schliemann?

 10. Autorem sochy Diskobolos z poloviny 5. stol. př. n. l. je sochař

 11. Vládcem bohů, který měl za manželku Héru, byl

 12. Peloponéská válka začala v roce

 13. eden z divů světa a proslulou knihovnu založenou Alexandrem Makedonským bychom našli ve starověku v jednom městě v Egyptě. Jak se město nazývalo?

 14. Kdo byl Sofoklés?

 15. Kdo byl Léonidás?

 16. Kdo byl údajný Homér?

 17. První období starověkého Řecka (1600-1200 př. n. l.) nazýváme

 18. Autorem tragédie Médea je

 19. Vychovatel Alexandra Makedonského, Platónův žák, který založil vlastní filozofickou školu Lykeion, autor spisu Politika, se jmenoval

 20. Ve kterém městě byl vybudován přístav Peiraieus (Pireus)?

 21. Za zakladatele filozofie je považován učenec z Milétu. Jak se jmenuje?

 22. Co znamená slovo "demokracie"?

 23. V čele Sparty stáli

 24. Jak se jmenoval Sokratův žák - zakladatel školy tzv. Akadémie, který se zabýval mimo jiné i uspořádáním lidské společnosti?

 25. Kdo byl Periklés?

 26. Co to byl městský stát?

 27. Nejvyšším bohem v Řecku byl

 28. Jak se nazývalo dějiště prvních olympijských her?

 29. V době úpadku některých řeckých městských států rostl význam země, ležící na severu od Řecka. Jak se tato země jmenovala?

 30. Trojhlavý pes, který hlídal vchod do podsvětí, se jmenoval

 31. Zakladatelem řeckého dramatu, které se vyvinulo ze sborové lyriky ve 2. polovině 6. století př. n. l., je

 32. Privilegované postavení v Aténách měli

 33. V r. 333 př. n. l. proběhla bitva u Issu. Perské vojsko porazi

 34. Peloponéskou válku vyhrála

 35. Artemida byla bohyně

 36. Místo, kde sídlili řečtí bohové, se nazývá

 37. Řecký filozof, který se své posluchače snažil přivést k poznání vhodnými otázkami a snažil se zjistit pravdu přesným vymezením jasných pojmů a který byl odsouzen k smrti r. 399 př. n. l., se jmenoval

 38. Německý archeolog v roce 1870 objevil bájnou Tróju. Jak se jmenoval?

 39. Co označovalo slovo Sparta?

 40. Kdo byl Solón?

 41. O výsledku celé perské výpravy v r. 480 př. n. l. rozhodla bitva

 42. Kde byl vystavěn v Aténách chrám bohyně Athény (Parthenón)?

 43. Byla bohyní moudrosti a učenosti. Její socha stála v Athénách. Byla to

 44. Kdo byl pro Řeky barbar?

 45. Druhé období antické kultury nazýváme

 46. Kdo byl Aristofanés?

 47. Aténská demokracie byla po porážce v peloponéské válce nahrazena vládou tyranů. Kolik jich bylo?

 48. Autorem nejstaršího zachovaného díla řecké prózy - Dějin (výkladu o řecko- perských válkách) je

 49. Slavný řecký hrdina, který porazil Medúzu, se jmenoval

 50. Na které hoře sídlili řečtí bohové?

 51. Profesionální učitelé moudrosti hlásající subjektivismus se nazývali

 52. Jméno Hippokrata je spojeno

 53. Kdo byl Aeneas?

 54. V bitvě u ostrova Salamína bojovali Řekové s

 55. Kdy byl uzavřen mír mezi Řeky a Peršany?

 56. Kdo byl Feidiás?

 57. Kdo převážel duše zemřelých přes řeku Styx?

 58. Co byla (byly) kolonie?

 59. Kdo vydává roku 594 př. n. l. ústavu v Aténách?

 60. Právní normy v Aténách - tzv. zvykové právo, týkající se zejména těžkých provinění, sepsal

 61. V bitvě u Chaironeie (338 př. n. l.) Řekové prohráli a Řecko ovládl vítěz této bitvy. Kdo se stal vítězem?

 62. Kdo byl Aristotelés?

 63. Chrám Parthenon bychom ve starověkém Řecku našli v

 64. Nové filozofické směry v Řecku se snažily objevit podstatu světa. Teorii složení hmoty z nedělitelných atomů prosazoval

 65. Kdy se Řecko dostalo pod nadvládu Makedonie?

 66. V bitvě u Marathónu velel vítěznému řeckému vojsku

 67. Území Řecka postupně osídlovaly kmeny Achájů, Iónů a Dórů. Toto období, končící zhruba kolem roku 800 př. n. l., nazýváme dobou

 68. Řecko - perské války byly zakončeny r. 479 př. n. l. porážkou Peršanů u

 69. Sofoklés je autorem dramatu

 70. Krétská kultura doby bronzové je označována jako

 71. Do helénistického období patří činnost matematika a fyzika

 72. Kulturu období vlády Alexandra Makedonského nazýváme

 73. První olympijské hry se konaly v řecké Olympii roku

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah