test Genetika 3 (Medicína)

    Autor: BramborkaČ (4vlož. 115vyzk.+13%ø) ... vloženo 9.2.2012
Test vyzkoušen 844 krát, průměrný výsledek je 51.5%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Replikace DNA eukaryot je:

 2. Gameta po 1. a 2. meiotickém dělení má:

 3. Nondisjunkce jednoho chromozomálního páru v meióze vede ke vzniku:

 4. Gen je úsek DNA molekuly, který svojí primární strukturou koduje:

 5. Oba rodiče jsou postiženi AD (autozomálně dominantní) chorobou. Oba heterozygoti. Riziko pro jejich dítě je:

 6. Faktory zevního prostředí ovlivní manifestaci:

 7. Chromozomální vyšetření lze provést z buněk:

 8. Karyotyp 47, XXY je spojen s:

 9. Molekulární podstatou vzniku nádorů jsou:

 10. Tumor supresorové geny jsou geny, které svými produkty:

 11. Muž má krevní skupinu 0, žena AB. Jejich dítě může mít:

 12. Příčinou strukturní chromozomální aberace je:

 13. Indikaci k prenatální cytogenetické diagnostice (z buněk plodové vody) je:

 14. Mutagen je zevní faktor, který působí:

 15. Sekundární prevencí rozumíme (prevence narození již vzniklé vady):

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah