Testi.cz > Přírodní vědy > Medicína > Farmakokinetika II.

test Farmakokinetika II. (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: miraben (298vlož. 946vyzk.+5%ø) ... vloženo 20.5.2022
Test vyzkoušen 4 krát, průměrný výsledek je 29.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Co z uvedeného nepatří mezi enzymové inhibitory?

 2. Které molekuly bývají typicky konjugovány v druhé fázi biotransformace?

 3. Jakou jednotku používáme při stanovení clearance?

 4. Co nastane, pokud bude distribuční objem léčiva roven objemu krevní plazmy?

 5. Jak bychom mohli charakterizovat ustálený stav (steady-state)?

 6. Pro která léčiva je typická nelineární eliminace?

 7. Která z uvedených funkčních skupin není polární?

 8. U kterých z uvedených léčiv přistupujeme k monitorování hladin léčiv?

 9. Co je výsledkem druhé fáze biotransformace?

 10. Co z uvedeného platí o eliminaci podle kinetiky prvního řádu?

 11. Jaká je obecná reakce cytochromu P450?

 12. Která z uvedených léčiv považujeme za "proléčiva"?

 13. Jak vypočítáme plochu pod křivkou koncentrace při perorálním podání léčiva?

 14. Jakou zkratku má enzym, který zajišťuje konjugaci kyseliny glukuronové?

 15. Co z uvedeného nepatří mezi enzymové induktory?

 16. Co z uvedeného uvažujeme při jednokompartmentovém modelu organismu?

 17. Jakým je mechanismus účinku enzymových induktorů?

 18. Jakým vzorcem bychom vypočítali distribuční objem léčiva?

 19. Jakým vzorcem bychom vypočítali nasycovací dávku?

 20. Co nepatří mezi indikace k terapeutickému monitorování hladin léčiv?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah