Testi.cz > Přírodní vědy > Medicína > Farmakokinetika II.

test Farmakokinetika II. (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: miraben (172vlož. 891vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.5.2022
Test vyzkoušen 2 krát, průměrný výsledek je 30.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Pro která léčiva je typická nelineární eliminace?

 2. U kterých z uvedených léčiv přistupujeme k monitorování hladin léčiv?

 3. Jakým vzorcem bychom vypočítali nasycovací dávku?

 4. Jakým je mechanismus účinku enzymových induktorů?

 5. Co nastane, pokud bude distribuční objem léčiva roven objemu krevní plazmy?

 6. Jakou zkratku má enzym, který zajišťuje konjugaci kyseliny glukuronové?

 7. Která z uvedených léčiv považujeme za "proléčiva"?

 8. Co nepatří mezi indikace k terapeutickému monitorování hladin léčiv?

 9. Jakou jednotku používáme při stanovení clearance?

 10. Jak bychom mohli charakterizovat ustálený stav (steady-state)?

 11. Co z uvedeného platí o eliminaci podle kinetiky prvního řádu?

 12. Jak vypočítáme plochu pod křivkou koncentrace při perorálním podání léčiva?

 13. Co z uvedeného uvažujeme při jednokompartmentovém modelu organismu?

 14. Co z uvedeného nepatří mezi enzymové inhibitory?

 15. Jaká je obecná reakce cytochromu P450?

 16. Jakým vzorcem bychom vypočítali distribuční objem léčiva?

 17. Která z uvedených funkčních skupin není polární?

 18. Co z uvedeného nepatří mezi enzymové induktory?

 19. Co je výsledkem druhé fáze biotransformace?

 20. Které molekuly bývají typicky konjugovány v druhé fázi biotransformace?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah