Testi.cz > Přírodní vědy > Medicína > Farmakokinetika II.

test Farmakokinetika II. (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: miraben (258vlož. 931vyzk.+4%ø) ... vloženo 20.5.2022
Test vyzkoušen 3 krát, průměrný výsledek je 28.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jakým vzorcem bychom vypočítali nasycovací dávku?

 2. Co z uvedeného nepatří mezi enzymové inhibitory?

 3. Jakou jednotku používáme při stanovení clearance?

 4. Co z uvedeného platí o eliminaci podle kinetiky prvního řádu?

 5. Jak vypočítáme plochu pod křivkou koncentrace při perorálním podání léčiva?

 6. Jakým vzorcem bychom vypočítali distribuční objem léčiva?

 7. Jak bychom mohli charakterizovat ustálený stav (steady-state)?

 8. U kterých z uvedených léčiv přistupujeme k monitorování hladin léčiv?

 9. Co z uvedeného uvažujeme při jednokompartmentovém modelu organismu?

 10. Jakým je mechanismus účinku enzymových induktorů?

 11. Co je výsledkem druhé fáze biotransformace?

 12. Které molekuly bývají typicky konjugovány v druhé fázi biotransformace?

 13. Co nastane, pokud bude distribuční objem léčiva roven objemu krevní plazmy?

 14. Co nepatří mezi indikace k terapeutickému monitorování hladin léčiv?

 15. Jakou zkratku má enzym, který zajišťuje konjugaci kyseliny glukuronové?

 16. Která z uvedených léčiv považujeme za "proléčiva"?

 17. Pro která léčiva je typická nelineární eliminace?

 18. Co z uvedeného nepatří mezi enzymové induktory?

 19. Jaká je obecná reakce cytochromu P450?

 20. Která z uvedených funkčních skupin není polární?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah