Hlavní strana > Přírodní vědy > Medicína > Chemie - přijímačky na medicínu 02

test Chemie - přijímačky na medicínu 02 (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: MangoLady (7vlož. 20vyzk.+14%ø) ... vloženo 28.5.2016
Test vyzkoušen 225 krát, průměrný výsledek je 41.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. která z následujícíh tvrzení o koncentrované kyselině sírové jsou správná?

 2. Vyberte správná tvrzení. V reakci Zn + 2 HCl -> ZnCl2 + H2

 3. při elektrolýze vodného roztoku NaCl se na anodě vylučuje:

 4. SO2 může být činidlem:

 5. z následujících látek vyznačte látky, jejichž atomy se snadno oxidují:

 6. oxidaci můžeme charakterizovat jako:

 7. při elektrolýze taveniny KCl se na katodě vylučuje:

 8. Oxid uhelnatý má většinou účinky:

 9. elektrolýzou taveniny NaCl se může vyrábět:

 10. redoxní rovnováhu charakterizuje:

 11. z uvedených látek vyznačte ty, které se snadno redukují:

 12. Při elektrolýze vodného roztoku KCl se na katodě vylučuje:

 13. z uvedených látek je ox. činidlem:

 14. určete konečné produkty elektrolýzy taveniny KCl a vodného roztoku KCl: (pořadí 1. TAVENINA - katoda, anoda; 2 VODNÝ ROZTOK - katoda, anoda)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah