Testi.cz > Přírodní vědy > Matematika > Diskrétní matematika

test Diskrétní matematika (Matematika)

    Autor: vkurz (2vlož. 16vyzk.+9%ø) ... vloženo 15.5.2009
Test vyzkoušen 2210 krát, průměrný výsledek je 35.2%.
  1. Určete, čemu se rovná číslo 5! (! je faktoriál)

  2. Určete, čemu se rovná (n+2)*(n+1)*n!

  3. Kolik různých čísel lze utvořit z čísla 3 855 835 přeskupením cifer?

  4. Určete počet všech podmnožin 10-prvkové množiny

  5. Kolika způsoby lze číslo 7 rozložit jako součet tří sčítanců?

  6. Jak bude pokračovat číselná řada: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ?

  7. Čtverec se skládá z 25 menších čtverců (5x5), každý menší čtverec je označen číslem 1-25 přičemž každé je zde právě jednou. Čemu je roven součet všech těchto čísel?

  8. Určete součet libovolných 5 malých čtverců ležící v jedné řadě nebo sloupci tohoto čtverce za předpokladu, že je součet v každé řadě i sloupci vždy stejný.

  9. Urči, kolik přímek je určeno 6 různými body, jestliže žádné tři z nich neleží na jedné přímce.

  10. Urči počet všech trojúhelníků, z nichž žádné dva nejsou shodné a jejichž každá strana má velikost vyjádřenou jedním z čísel 4, 5, 6, 7

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah