Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Italská renesance- literatura

test Italská renesance- literatura (Literatura)

    Autor: renča (21vlož. 1316vyzk.+7%ø) ... vloženo 8.6.2015
Test vyzkoušen 456 krát, průměrný výsledek je 71.8%.
Tento test je určen pro opakování literatury na úrovni středních škol a gymnázií. Pro nižší úrovně bude pravděpodobně příliš složitý.
  1. Jak se jmenuje autor, který se proslavil alegorickou básnickou skladbou, ve které se objevuje symbolika tří, námět je čerpán z Bible a najdeme zde i zmínku o českém králi Přemyslu Otakaru II.? Toto dílo také inspirovalo např. Komenského při tvorbě díla Labyrint světa a ráj srdce.

  2. Jak se toto dílo jmenuje? viz otázka č. 1

  3. Jak se jmenuje tento autor? Byl to přítel Karla IV., básník, zakladatel sonetu, napsal např. dílo Sonety Lauře.

  4. Kdo je zakladatelem tzv. rámcové novely=novely zasazené do dějového rámce?

  5. Který z autorů it. renesance napsal dílo, ve kterém můžeme objevit spisovnou italštinu, která se stala vzorem spisovného it. jazyka té doby (a tento autor je i zakladatelem novodobé prózy)?

  6. Jak se toto dílo jmenuje?

  7. Sonety psal později také:

  8. Který z těchto autorů it. renesance NENAPSAL dílo, ve kterém se objevila i jeho milovaná dívka?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah