Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Česká moderna a dekadence

test Česká moderna a dekadence (Literatura)(nezveřejněné)

    Autor: shodny (17vlož. 171vyzk.+8%ø) ... vloženo 13.9.2012
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 2445 krát, průměrný výsledek je 42.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kdo je autorem dekadentní sbírky Zazděná okna?

 2. Který autor vzdává hold sokolství ve sbírce Sokolské sonety?

 3. Který časopis vydávala katolická moderna?

 4. Antonín Sova tvořil v duchu:

 5. Kým se inspiroval Machar při psaní díla Tristium Vindobona?

 6. Vyberte zásady dekadentů:

 7. "Moderní sonet nyní jest jak nůž, vyletne z pochvy, v modro zahrává a když se tkne, do krve řezává." - Kdo je autorem tohoto výroku a ve které sbírce se objevil?

 8. Ve kterém díle Karel Hlaváček vyjádřil v předmluvě svůj umělecký program?

 9. Charakterizujte českou literaturu konce 19. a počátku 20. století:

 10. Které myšlenky obsahoval Manifest české moderny?

 11. Vyberte intimní lyriku Antonína Sovy:

 12. Josef Svatopluk Machar je autorem díla:

 13. Vyberte zásady mladší generace:

 14. Ve Svítání na západě Otokara Březiny je západ motivem:

 15. Kdo z těchto autorů založil galerii?

 16. Který spisovatel se zabýval postavením žen a byl příznivcem jejich společenského zrovnoprávnění?

 17. Kritika podle Šaldy:

 18. V díle Tajemné dálky Otokar Březina:

 19. Za zakladatele moderní lyrické prózy je považován:

 20. Co patří do Macharova cyklu Svědomím věků?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah