Testi.cz > Přírodní vědy > Jiné vědy > Trilobiti Barrandienu 4

test Trilobiti Barrandienu 4 (Jiné vědy)

    Autor: trilobit (4vlož. 40vyzk.-10%ø) ... vloženo 19.12.2008
Test vyzkoušen 125 krát, průměrný výsledek je 39.8%.
  1. Který taxon nepatří mezi Barrandienské trilobity?

  2. Který trilobit není znám ze skryjského-týřovického kambria?

  3. Které druhy nejsou napsány v pořadí kambrium-ordovik-silur-devon?

  4. Který z uvedených trilobitů není silurský:

  5. Kolik trupových článků má trilobit Denckmannites volborthi?

  6. Nálezy různých ontogenetických stádií trilobita Sao hirsuta je proslulá lokalita :

  7. Ve kterém roce popsal Barrande trilobita Harpides grimmi?

  8. Kterého z těhto trilobitů nepopsal Joachim Barrande?

  9. Monografie Milana Šnajdra "Trilobiti českého středního kambria" vyšla v roce :

  10. Trilobita Brongniartella platynota najdeme v souvrství :

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah