test Optika (Fyzika)

    Autor: rrihamirek1 (7vlož. 88vyzk.-4%ø) ... vloženo 28.5.2014
Test vyzkoušen 3948 krát, průměrný výsledek je 61.5%.
  1. Zdroje světla dělíme na

  2. Pro optická prostředí platí, že

  3. Rychlost světla ve vakuu je

  4. Paprsky ze vzdáleného zdroje jsou

  5. Části světelného svazku říkáme

  6. Paprsek procházející středem kulového zrcadla po odrazu

  7. Paprsek rovnoběžný s osou kulového zrcadla po odrazu

  8. Paprsek procházející ohniskem kulového zrcadla po odrazu

  9. Čočky dělíme na

  10. Optická čočka je

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah