Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Faf v HK - přijímačky, Optika

test Faf v HK - přijímačky, Optika (Fyzika)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 1118 krát, průměrný výsledek je 49.5%.
 1. Frekvence záření závisí na relativním pohybu zdroje vůči pozorovateli, tento jev se nazývá

 2. O jaký druh elektromagnetického záření se jedná, je-li jeho vlnová délka 280 nm

 3. Z viditelného světla se nejvíce láme (monochromatické) světlo barvy

 4. Optickou mohutnost D čočky lze určit ze vztahu (kde f je ohnisková vzdálenost, d je optický interval, R je poloměr křivosti, Z je zvětšení)

 5. Které z následujících prostředí má nejmenší optickou hustotu

 6. Světlo má následující charakter

 7. Pro obraz vytvářený lupou platí následující tvrzení

 8. Plochu, na níž se vlnění rozšíří za stejnou dobu, označujeme jako

 9. Při průchodu světla z prostředí opticky hustšího do řidšího platí

 10. Objektiv světelného mikroskopu má charakter

 11. Okulár světelného mikroskopu má charakter

 12. Fotony monochromatického světla mají stejnou

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah