Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Faf v HK - přijímačky, Optika

test Faf v HK - přijímačky, Optika (Fyzika)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 1052 krát, průměrný výsledek je 49.1%.
 1. Z viditelného světla se nejvíce láme (monochromatické) světlo barvy

 2. Pro obraz vytvářený lupou platí následující tvrzení

 3. Fotony monochromatického světla mají stejnou

 4. Při průchodu světla z prostředí opticky hustšího do řidšího platí

 5. Plochu, na níž se vlnění rozšíří za stejnou dobu, označujeme jako

 6. Objektiv světelného mikroskopu má charakter

 7. Okulár světelného mikroskopu má charakter

 8. Které z následujících prostředí má nejmenší optickou hustotu

 9. Frekvence záření závisí na relativním pohybu zdroje vůči pozorovateli, tento jev se nazývá

 10. Optickou mohutnost D čočky lze určit ze vztahu (kde f je ohnisková vzdálenost, d je optický interval, R je poloměr křivosti, Z je zvětšení)

 11. Světlo má následující charakter

 12. O jaký druh elektromagnetického záření se jedná, je-li jeho vlnová délka 280 nm

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah