Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Faf v HK - přijímačky, Optika

test Faf v HK - přijímačky, Optika (Fyzika)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 1047 krát, průměrný výsledek je 49.1%.
 1. Z viditelného světla se nejvíce láme (monochromatické) světlo barvy

 2. Okulár světelného mikroskopu má charakter

 3. O jaký druh elektromagnetického záření se jedná, je-li jeho vlnová délka 280 nm

 4. Objektiv světelného mikroskopu má charakter

 5. Frekvence záření závisí na relativním pohybu zdroje vůči pozorovateli, tento jev se nazývá

 6. Světlo má následující charakter

 7. Které z následujících prostředí má nejmenší optickou hustotu

 8. Fotony monochromatického světla mají stejnou

 9. Pro obraz vytvářený lupou platí následující tvrzení

 10. Optickou mohutnost D čočky lze určit ze vztahu (kde f je ohnisková vzdálenost, d je optický interval, R je poloměr křivosti, Z je zvětšení)

 11. Při průchodu světla z prostředí opticky hustšího do řidšího platí

 12. Plochu, na níž se vlnění rozšíří za stejnou dobu, označujeme jako

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah