Hlavní strana > Přírodní vědy > Fyzika > Faf v HK - přijímačky, Optika

test Faf v HK - přijímačky, Optika (Fyzika)

    Autor: Fenanthren (7vlož. 132vyzk.+21%ø) ... vloženo 17.6.2011
Test vyzkoušen 1061 krát, průměrný výsledek je 49.2%.
 1. Fotony monochromatického světla mají stejnou

 2. Plochu, na níž se vlnění rozšíří za stejnou dobu, označujeme jako

 3. Okulár světelného mikroskopu má charakter

 4. Frekvence záření závisí na relativním pohybu zdroje vůči pozorovateli, tento jev se nazývá

 5. Při průchodu světla z prostředí opticky hustšího do řidšího platí

 6. O jaký druh elektromagnetického záření se jedná, je-li jeho vlnová délka 280 nm

 7. Objektiv světelného mikroskopu má charakter

 8. Pro obraz vytvářený lupou platí následující tvrzení

 9. Které z následujících prostředí má nejmenší optickou hustotu

 10. Optickou mohutnost D čočky lze určit ze vztahu (kde f je ohnisková vzdálenost, d je optický interval, R je poloměr křivosti, Z je zvětšení)

 11. Světlo má následující charakter

 12. Z viditelného světla se nejvíce láme (monochromatické) světlo barvy

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah