Testi.cz > Přírodní vědy > Fyzika > Fyzika na 1LF UK - náhodný výběr 2

test Fyzika na 1LF UK - náhodný výběr 2 (Fyzika)

    Autor: To2m3 (3vlož. 148vyzk.+14%ø) ... vloženo 9.1.2009
Test vyzkoušen 2904 krát, průměrný výsledek je 47.6%.
  1. Termoemise je

  2. Střední rychlost pohybu volných elektronů v kovu

  3. Mezi typické izolanty nepatří

  4. V průběhu elektrolýzy taveniny anebo roztoku NACL se Cl iont

  5. Orientaci magnetických indukčních čar cívky určíme

  6. Barevná vada čoček spočívá v tom, že

  7. Einsteinova rovnice pro fotoelektrický jev vyjadřuje zákon o zachování

  8. Trajektorií vrhu šikmého vzhůru ( ve vakuu) je

  9. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí:

  10. V tranzistoru je uprostřed

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah