Testi.cz > Geografie > Evropa > MAĎARSKO 1 – všeobecný přehled, zeměpis povrchu, řeky, města a turistické zajímavosti

test MAĎARSKO 1 – všeobecný přehled, zeměpis povrchu, řeky, města a turistické zajímavosti (Evropa)

    Autor: carmen.18 (776vlož. 2734vyzk.+26%ø) ... vloženo 22.9.2022
Test vyzkoušen 77 krát, průměrný výsledek je 72.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Označ údaje o Maďarsku, které JSOU pravdivé:

 2. Jaká je rozloha Maďarska?

 3. Kolik obyvatel má Maďarsko? (k 1.1..2022)

 4. Označ všechny sousední státy Maďarska:

 5. S kterým státem má Maďarsko NEJDELŠÍ státní hranice?

 6. Jednotkou maďarské měny (k 1.1. 2022) je:

 7. Kterým písmenem je na obrázku č.1 označena vlajka Maďarska?
  Kterým písmenem je na obrázku č.1 označena vlajka Maďarska?	 (náhled)

 8. Kterým písmenem je na obrázku č.2 označen státní znak Maďarska?
  Kterým písmenem je na obrázku č.2 označen státní znak Maďarska?	 (náhled)

 9. Národní rostlinou/květinou Maďarska je:

 10. Národním ptákem Maďarska je:

 11. Vyberte a označte 5 největších maďarských měst seřazených chronologicky podle POČTU OBYVATEL:

 12. Maďarsku se říká „Země lázní a termálních vod“. Toto označení země vychází ze skutečnosti, že v Maďarsku vyvěrají ze země termální prameny bohaté na rozpuštěné minerály na více než 1300 místech a nachází se zde tak velké množství termálních lázní po celé zemi. Které termální lázně jsou na fotografii č.3?
  Maďarsku se říká „Země lázní a termálních vod“. Toto označení země vychází ze skutečnosti, že v Maďarsku vyvěrají ze země termální prameny bohaté na rozpuštěné minerály na více než 1300 místech a nachází se zde tak velké množství termálních lázní po celé zemi. Které termální lázně jsou na fotografii č.3? (náhled)

 13. Povrch Maďarska je převážně rovinatý. Asi polovinu Maďarska na jihovýchodě a východě vyplňuje rozsáhlá nížina s velmi úrodnou půdou, kde se daří zemědělství. Pouze na severu země se rozkládá pohoří, které dosahuje výšky cca 1000 metrů a je nejvyšším pohořím Maďarska. Vyberte a označte: A) správný název nížiny, která vyplňuje polovinu maďarského území: B) pohoří, které se nachází na severu země a je nejvyšším pohořím Maďarska:

 14. Z fotografie č.4 vyberte a označte maďarské řeky:
  Z fotografie č.4 vyberte a označte maďarské řeky:	 (náhled)

 15. Jak se jmenuje nejvýznamnější řeka v Maďarsku?

 16. Vyber a označ maďarská města, kterými nejvýznamnější řeka v Maďarsku protéká:

 17. Jak se jmenuje největší jezerní plocha v Maďarsku na fotografii č.5?
  Jak se jmenuje největší jezerní plocha v Maďarsku na fotografii č.5?	 (náhled)

 18. Maďarsko je zemí, která je bohatá na kulturní tradice. Ke kulturním tradicím patří i maďarský folklór (národopis) = dodržování lidových tradic, zvyků, písní, tanců a krojů. V Maďarsku je několik národopisných oblasti, které mají vlastní kroje. Na fotografii č.6 jsou kroje z různých zemí označeny písmeny. Vyberte a označte obrázky s písmeny na kterých jsou maďarské kroje:
  Maďarsko je zemí, která je bohatá na kulturní tradice. Ke kulturním tradicím patří i maďarský folklór (národopis) = dodržování lidových tradic, zvyků, písní, tanců a krojů. V Maďarsku je několik národopisných oblasti, které mají vlastní kroje. Na fotografii č.6 jsou kroje z různých zemí označeny písmeny. Vyberte a označte obrázky s písmeny na kterých jsou maďarské kroje: (náhled)

 19. Vyber a označ: A) nerostné bohatství, které se těží v Maďarsku: B) zemědělské plodiny, které se pěstují v Maďarsku:

 20. Označte významné maďarské osobnosti, které se proslavily jako hudební skladatelé:

 21. Co Maďarsko dalo světu? Označte vynálezy a objevy maďarských osobností, které dobyly svět:

 22. Na území Maďarska se nachází (ke dni 22.9.2022) 8 památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Označte písmena, pod kterými jsou na fotografii č.7 maďarské památky UNESCO:
  Na území Maďarska se nachází (ke dni 22.9.2022) 8 památek zapsaných na Seznamu světového  kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Označte písmena, pod kterými jsou na fotografii č.7 maďarské památky UNESCO: (náhled)

 23. Označ údaje o městě na fotografii č.8, které JSOU pravdivé:
  Označ údaje o městě na fotografii č.8, které JSOU pravdivé: (náhled)

 24. Z kterého maďarského města je fotografie č.9?
  Z kterého maďarského města je fotografie č.9? 	 (náhled)

 25. Jak se jmenuje maďarské město na fotografii č.10?
  Jak se jmenuje maďarské město na fotografii č.10? (náhled)

 26. Na fotografii č.11 je město:
  Na fotografii č.11 je město: (náhled)

 27. Většina zámků v Maďarsku má stejné jméno jako šlechtický rod, který nechal zámek postavit. Některé maďarské zámky však mají stejný název jako obec, ve které byly postaveny. Jak se jmenuje největší barokní zámecký komplex v Maďarsku a po Versailles i 2. největší v Evropě na fotografii č.12, který byl i oblíbeným místem rakouské císařovny Alžběty Bavorské – „Sissi“?
  Většina zámků v Maďarsku má stejné jméno jako šlechtický rod, který nechal zámek postavit. Některé maďarské zámky však mají stejný název jako obec, ve které byly postaveny. Jak se jmenuje největší barokní zámecký komplex v Maďarsku a po Versailles i 2. největší v Evropě na fotografii č.12, který byl i oblíbeným místem rakouské císařovny Alžběty Bavorské – „Sissi“?	 (náhled)

 28. Která z významných a turisticky atraktivních budapešťských památek je na fotografii č.13 ?
  Která z významných a turisticky atraktivních budapešťských památek je na fotografii č.13 ?	 (náhled)

 29. Maďarsko je proslulé pěstováním vinné révy a výrobou kvalitního značkového vína. Jak se jmenuje vinařská oblast na fotografii č.14 , z jejíž hroznů se stejnojmenné víno vyrábí?
  Maďarsko je proslulé pěstováním vinné révy a výrobou kvalitního značkového vína. Jak se jmenuje vinařská oblast na fotografii č.14 , z jejíž hroznů se stejnojmenné víno vyrábí? (náhled)

 30. Jednou z tradic, na které si Maďaři velmi zakládají jsou národní speciality maďarské kuchyně. Nejdůležitější ingrediencí maďarské kuchyně je paprika. Bez ní by se maďarská národní jídla neobešla. Další důležité potraviny bez kterých by se národní speciality nedaly připravit jsou cibule, rajčata, zelí, okurky, vepřové sádlo a vepřové, hovězí a skopové maso. Z nabídky specialit teplé i studené kuchyně na fotografii č.15 vyberte a označte jídla, která se turistům předkládají jako typicky maďarská:
  Jednou z tradic, na které si Maďaři velmi zakládají jsou národní speciality maďarské kuchyně. Nejdůležitější ingrediencí maďarské kuchyně je paprika. Bez ní by se maďarská národní jídla neobešla. Další důležité potraviny bez kterých by se národní speciality nedaly připravit jsou cibule, rajčata, zelí, okurky, vepřové sádlo a vepřové, hovězí a skopové maso. Z nabídky specialit teplé i studené kuchyně na fotografii č.15 vyberte a označte jídla, která se turistům předkládají jako typicky maďarská: (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah