Testi.cz > Humanitní, společenské > Ekonomie > Hospodářsky rozvoj a ochrana životního prostředí

test Hospodářsky rozvoj a ochrana životního prostředí (Ekonomie)(čeká na schválení)

    Autor: xtexel (3vlož. 2vyzk.±0ø) ... vloženo 28.5.2016
Test vyzkoušen 52 krát, průměrný výsledek je 51.5%.
Test vychází ze studijních podkladů předmětu Hospodářské aspekty ochrany životního prostředí (FRRMS MENDELU)
  1. Kolumbit-tantalit má mnohem prostší průmyslový název. Jaký?

  2. Panayotou rozlišil tři dílčí faktory ovlivňující vztah mezi ek. rozvojem a ŽP - rozsah; struktura hospodářské činnosti a ...?

  3. Globalizaci můžeme interpretovat jako:

  4. Která země má největší světové zásoby platinových kovů?

  5. Poměr ztraceného efektu ve srovnání s očekávaným přínosem pro životní prostředí při konstantní spotřebě se označuje jako:

  6. Surovinou splňující některou z dimenzí kritičnosti je:

  7. "Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase." Jedná se o definici:

  8. S globalizací souvisí tzv. globalizační tlaky, které nejlépe vymezuje globalizační tlaky nákladové?

  9. Kritičnost zdrojů lze vymezit pomocí tří dimenzí:

  10. Globální problémy lze obecně rozdělit na tyto:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah