Testi.cz > Přírodní vědy > Chemie > Chémia 1/2019

test Chémia 1/2019 (Chemie)(nezveřejněné)

    Autor: harslav (91vlož. 204vyzk.+4%ø) ... vloženo 14.12.2019
Test vyzkoušen 42 krát, průměrný výsledek je 20.9%.
Test 1 biológia je vymazaný, ostatné budú nefunkčné, ak máte záujem o testy na medicínu existujú nové testy, choďte na stránku facebook užívateľské meno Sevik Evik alebo napíšte na mail: harslavclub@gmail.com, t.č. 0951109732
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. 1/ Suspenzia je:
  1/ Suspenzia je: (náhled)

 2. 2/ Emulzia je:
  2/ Emulzia je: (náhled)

 3. 3/ Vyberte správne tvrdenie o látkach
  3/ Vyberte správne tvrdenie o látkach (náhled)

 4. 4/ Vyberte správne tvrdenie o separačných metódach :
  4/ Vyberte správne tvrdenie o separačných metódach : (náhled)

 5. 5/ Vyberte nesprávne tvrdenie:
  5/ Vyberte nesprávne tvrdenie: (náhled)

 6. 6/ Vyberte nesprávne tvrdenie:
  6/ Vyberte nesprávne tvrdenie: (náhled)

 7. 7/ Rozpustnosť látky v rozpúšťadle:
  7/ Rozpustnosť látky v rozpúšťadle: (náhled)

 8. 8/ Vyberte správne tvrdenie:
  8/ Vyberte správne tvrdenie: (náhled)

 9. 9/ O pravých roztokoch platí:
  9/ O pravých roztokoch platí: (náhled)

 10. 10/ Pre hmotnostný zlomok w(A) látky A platí:
  10/ Pre hmotnostný zlomok w(A) látky A platí: (náhled)

 11. 11/ Pravý roztok nemôže nikdy obsahovať :
  11/ Pravý roztok nemôže nikdy obsahovať : (náhled)

 12. 12/ Z periodickej tabuľky chemických prvkov môžeme vyvodiť, že :
  12/ Z periodickej tabuľky chemických prvkov môžeme vyvodiť, že : (náhled)

 13. 13/ Na veľkosť atómov prvkov v periodickej tabuľke majú primárny vplyv príťažlivé sily medzi atómavým jadrom a vonkajšími elektrónmi. Preto platí:
  13/ Na veľkosť atómov prvkov v periodickej tabuľke majú primárny vplyv príťažlivé sily medzi atómavým jadrom a vonkajšími elektrónmi. Preto platí: (náhled)

 14. 14/ Na veľkosť iónov prvkov v periodickej tabuľke majú primárny vplyv príťažlivé sily medzi atómovým jadrom a vonkajšími elektrónmi. Preto platí:
  14/ Na veľkosť iónov prvkov v periodickej tabuľke majú primárny vplyv príťažlivé sily medzi atómovým jadrom a vonkajšími elektrónmi. Preto platí: (náhled)

 15. 15/ Pre oxidačné čisla prvkov v periodickej tabuľke platí :
  15/ Pre oxidačné čisla prvkov v periodickej tabuľke platí : (náhled)

 16. 16/ Vyberte správne tvrdenie:
  16/ Vyberte správne tvrdenie: (náhled)

 17. 17/ V Erlenmayerovej banke rzpustíme vo vode KMnO4 a uzatvoríme ju tak, že nedochádza k výmene častc ani k výmene energie. Obsah banky je :
  17/ V Erlenmayerovej banke rzpustíme vo vode KMnO4 a uzatvoríme ju tak, že nedochádza k výmene častc ani k výmene energie. Obsah banky je : (náhled)

 18. 18/ Vyberte nesprávne tvrdenie:
  18/ Vyberte nesprávne tvrdenie: (náhled)

 19. 19/Roztok NaCl vo vode je
  19/Roztok NaCl vo vode je (náhled)

 20. 20/ Vodný roztok albumínu je:
  20/ Vodný roztok albumínu je: (náhled)

 21. 21/ Vyberte správne tvrdenie
  21/ Vyberte správne tvrdenie (náhled)

 22. 22/ Číra minerálna voda vyvierajúca z prameňa (pitná voda) je
  22/ Číra minerálna voda vyvierajúca z prameňa (pitná voda) je (náhled)

 23. 23/ Chemické indivíduum je :
  23/ Chemické indivíduum je : (náhled)

 24. 24/ Vyberte správne tvrdenie :
  24/ Vyberte správne tvrdenie : (náhled)

 25. 25/ Prvky sú :
  25/ Prvky sú : (náhled)

 26. 26/ Chemicky čistá latka je :

 27. 27/ Mdrá skalica rozpustná vo vode je :

 28. 28/ Pre koloidné roztoky platí:
  28/ Pre koloidné roztoky platí: (náhled)

 29. 29/ O skupenských stavoch môžeme tvrdiť:
  29/ O skupenských stavoch môžeme tvrdiť: (náhled)

 30. 30/ O skupenských stavoch môžeme tvrdiť:
  30/ O skupenských stavoch môžeme tvrdiť: (náhled)

 31. 31/ Pre zlúčeniny platí:
  31/ Pre zlúčeniny platí: (náhled)

 32. 32/ Vyberte správne tvrdenia o zmesi:
  32/ Vyberte správne tvrdenia o zmesi: (náhled)

 33. 33/ Základné chemické zákony:
  33/ Základné chemické zákony: (náhled)

 34. 34/ Vyberte správne tvrdenie:
  34/ Vyberte správne tvrdenie: (náhled)

 35. 35/ Vyberte správne tvrdenie o roztokoch:
  35/ Vyberte správne tvrdenie o roztokoch: (náhled)

 36. 36/ Nájdite nesprávnu (chybnú) definíciu základných charakteristík látok:
  36/ Nájdite nesprávnu (chybnú) definíciu základných charakteristík látok: (náhled)

 37. 37/ Ak N je celkový počet častic, N(A) je Avogadrova konštanta, u je atómová hmotnostná jednotka, m je hmotnosť a M je molekulová hmotnosť, potom látkové množstvo n možno definovať vzťahom a jeho jednotkou môže byť:
  37/ Ak N je celkový počet častic, N(A) je Avogadrova konštanta, u je atómová hmotnostná jednotka, m je hmotnosť a M je molekulová hmotnosť, potom látkové množstvo n možno definovať vzťahom a jeho jednotkou môže byť: (náhled)

 38. 38/ Vyberte nesprávne tvrdenie:
  38/ Vyberte nesprávne tvrdenie: (náhled)

 39. 39/ Avogadrova konštanta N(A)
  39/ Avogadrova konštanta N(A) (náhled)

 40. 40/ Ak n je látkové množstvo, m je hmotnosť, M je molekulová hmotnosť danej zlúčeniny a V je celkový objem roztoku, potom vyberte správny vzťah pre výpočet látkovej koncentrácie a jej možnú jednotku:
  40/ Ak n je látkové množstvo, m je hmotnosť, M je molekulová hmotnosť danej zlúčeniny a V je celkový objem roztoku, potom vyberte správny vzťah pre výpočet látkovej koncentrácie a jej možnú jednotku: (náhled)

 41. 41/ Hmotnostný zlomok látky A v roztoku s hmotnosťou m, objemom V a hustotou (ro) je vyjadrený vzťahom:
  41/ Hmotnostný zlomok látky A v roztoku s hmotnosťou m, objemom V a hustotou (ro) je vyjadrený vzťahom: (náhled)

 42. 42/ Jednotkou látkovej koncentrácie môže byť :
  42/ Jednotkou látkovej koncentrácie môže byť : (náhled)

 43. 43/ Pre látkové množstvo platí:
  43/ Pre látkové množstvo platí: (náhled)

 44. 44/ Zloženie roztoku môžeme vyjadriť:
  44/ Zloženie roztoku môžeme vyjadriť: (náhled)

 45. 45/ Objemový zlomok látky A v roztoku s objemom V, hmotnosťou m a hustotou (ro) je vyjadrený vzťahom
  45/ Objemový zlomok látky A v roztoku s objemom V, hmotnosťou m a hustotou (ro) je vyjadrený vzťahom (náhled)

 46. 46/ Látkovú koncentráciu látky A v roztoku s objemom V, hustotou (ro), hmotnosťou m a hmotnostným zlomkom w môžeme vyjadriť vzťahom
  46/ Látkovú koncentráciu látky A v roztoku s objemom V, hustotou (ro), hmotnosťou m a hmotnostným zlomkom w môžeme vyjadriť vzťahom (náhled)

 47. 47/ Potrebujeme pripraviť roztok s hmotnosťou m, a hmotnostným zlomkom w. K dispozícii máme dva rôzne roztoky s hmotnosťami m1, m2, a hmotnostnými zlomkami w1 a w2, rozpúšťadlo a čistú látku. Správne zloženie roztoku získame podľa rovnice.
  47/ Potrebujeme pripraviť roztok s hmotnosťou m, a hmotnostným zlomkom w. K dispozícii máme dva rôzne roztoky s hmotnosťami m1, m2, a hmotnostnými zlomkami w1 a w2, rozpúšťadlo a čistú látku. Správne zloženie roztoku získame podľa rovnice. (náhled)

 48. 48/ Rozpustnosť látky je údaj potrebný
  48/ Rozpustnosť látky je údaj potrebný (náhled)

 49. 49/ Zloženie (vlastnosti) roztokov môžeme vyjadriť
  49/ Zloženie (vlastnosti) roztokov môžeme vyjadriť (náhled)

 50. 50/ Vyberte správny výrok, ktorý platí pre rozpustnosť látok
  50/ Vyberte správny výrok, ktorý platí pre rozpustnosť látok (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah