Testi.cz > Přírodní vědy > Chemie > 5.Bioorganická chémia (1216-1305){príloha+(príklady519-526)}chémia.

test 5.Bioorganická chémia (1216-1305){príloha+(príklady519-526)}chémia. (Chemie)(nezveřejněné)

    Autor: harslav (91vlož. 204vyzk.+4%ø) ... vloženo 8.5.2013
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 18 krát, průměrný výsledek je 7.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. 1216

 2. 1217

 3. 1218

 4. 1219

 5. 1220

 6. 1221

 7. 1222

 8. 1223

 9. 1224

 10. 1225

 11. 1226

 12. 1227

 13. 1228

 14. 1229

 15. 1230

 16. 1231

 17. 1232

 18. 1233

 19. 1234

 20. 1235

 21. 1236

 22. 1237

 23. 1238

 24. 1239

 25. 1240

 26. 1241

 27. 1242

 28. 1243

 29. 1244

 30. 1245

 31. 1246

 32. 1247

 33. 1248

 34. 1249

 35. 1250

 36. 1251

 37. 1252

 38. 1253

 39. 1254

 40. 1255

 41. 1256

 42. 1257

 43. 1258

 44. 1259

 45. 1260

 46. 1261

 47. 1262

 48. 1263

 49. 1264

 50. 1265

 51. 1266

 52. 1267

 53. 1268

 54. 1269

 55. 1270

 56. 1271

 57. 1272

 58. 1273

 59. 1274

 60. 1275

 61. 1276

 62. 1277

 63. 1278

 64. 1279

 65. 1280

 66. 1281

 67. 1282

 68. 1283

 69. 1284

 70. 1285

 71. 1286

 72. 1287

 73. 1288

 74. 1289

 75. 1290

 76. 1291

 77. 1292

 78. 1293

 79. 1294

 80. 1295

 81. 1296

 82. 1297

 83. 1298

 84. 1299

 85. 1300

 86. 1301

 87. 1302

 88. 1303

 89. 1304

 90. 1305

 91. 519. Etanol vzniká fermentáciou glukózy podl'a reakcie C6H12O6→ CH3CH2OH + CO2. Koľko etanolu sa získa zo 100 g glukózy a kol'ko CO2 sa pri tomto procese uvol'ní?

 92. 520. Kol'ko kyseliny dusičnej (w = 0,63, ρ = l,4 g/cm3) je potrebné na prípravu 4540 mg glyceroltrinitrátu.

 93. 521. Kyselina acetylsalicylová sa pripravuje esterifikáciou kyseliny salicylovej kyselinou octovou. Vypočítajte kol'ko kyseliny salicylovej a kol'ko kyseliny octovej ( w = 0,6, ρ = 1,063 g/cm3) potrebujeme na prípravu 1 g kyselny acetylsalicylovej.

 94. 522.Princíp dychovej skúšky etanolu je založený na reakcii 3 CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 →3 CH3 COH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7 H2O. Kol'ko etanolu sa zistilo v dychu vodiča, keď v reakčnej trubičke zreagovalo 7 mg dichrómanu draselného. Objem vydýchnutého vzduchu bol 0,75 L .

 95. 523.64 mg uhličitanu vápenatého reaguje s kyselinou chlorovodíkovou. Vypočítajte množstvo vzniknutého chloridu vápenatého.

 96. 524. Vypočítajte množstvo chloridu vápenatého (uvoľneného chlorovodíka), ktorý musí zreágovať s kyselinou sírovou, aby vzniklo 67 g síranu vápenatého,.

 97. 525. Vypočítajte, aké množstvo kyseliny octovej (w = 0,6) je potrebné na prípravu 102 g octanu hlinitého a aké množstvo hydroxidu hlinitého do tejto reakcie vstupuje.

 98. 526. Kol'ko chloridu sodného potrebujete navážiť' na prípravu 0,5 l roztoku, ktorý má rovnaký osmotický tlak ako roztok chloridu horečnatého s koncentráciou c=0,1 mol/l ? Hustotu roztoku zanedbajte.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah