Testi.cz > Jazyky > Čeština > Vyzrajte na češtinu

test Vyzrajte na češtinu (Čeština)

    Autor: annas (18vlož. 819vyzk.+21%ø) ... vloženo 14.12.2008
Test vyzkoušen 2145 krát, průměrný výsledek je 70.8%.
Test k přípravě na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd
  1. Ve které z následujících vět je užito podmiňovacího způsobu?

  2. Ve které z následujících vět je použito trpného rodu?

  3. Ve které z vět je chyba v interpunkci?

  4. Ve kterém z uvedených slov se musí vyslovit obě zdvojené hlásky.

  5. Která z napsaných vět vyjadřuje jistotu?

  6. Zaškrtněte větu, ve které je nesprávné skloňování zájmena "jenž".

  7. V jakém případě píšeme ve slově Země velké písmeno? Když

  8. Ve kterém z následujících spojení nelze použít slovo sezonní?

  9. Rozhodněte, která věta je napsaná bez pravopisné nebo mluvnické chyby.

  10. Rozhodněte, která věta je napsaná s pravopisnou nebo mluvnickou chybou.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah