Testi.cz > Jazyky > Čeština > Trochu gramatiky

test Trochu gramatiky (Čeština)

    Autor: annas (18vlož. 819vyzk.+21%ø) ... vloženo 1.11.2008
Test vyzkoušen 3194 krát, průměrný výsledek je 54.6%.
  1. Která dvojice slov je tvořena slovy opačného významu

  2. Označte větu, v níž jsou všechna použitá slova spisovná

  3. Opakem slova "žádný" je

  4. Určete jména hromadná

  5. Vyberte správný tvar

  6. Kterým větným členem je infinitiv " zvítězit " ve větě "Poháněla ho touha zvítězit".

  7. Souvětí: "Je o něm známo, že rád sbíral hřiby," obsahuje vedlejší větu

  8. Které i/y napíšeme správně v těchto větách

  9. Zaškrtněte větu s gramatickou chybou

  10. K vlastnosti "je nepokojný" přiřaďte rčení

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah