Testi.cz > Jazyky > Čeština > Přechodníky (transgresívy)

test Přechodníky (transgresívy) (Čeština)

    Autor: sova (anonym) ... vloženo 27.5.2007
Test vyzkoušen 5847 krát, průměrný výsledek je 52.6%.
  1. Který termín vyjadřuje funkci přechodníku přítomného ?

  2. Pomocí sufixálních formantů (přípon) -ouc, -íc se tvoří :

  3. Přechodník minulý je podle své funkce přechodníkem pro:

  4. Vyber správný tvar přechodníku (transgresívu) do věty : Žák .. v lavici, pozorně sleduje výklad učitele.

  5. Ve které větě je použit přechodník (transgresív) správně ?

  6. ,,Když ji spatřila, rozesmála se ." Která přechodníková konstrukce je správná ?

  7. ,,Válel se tu, řičel a vyl." Která substituce přechodníkem není správná ?

  8. Tvary přechodníků mohou být aktivní i pasivní.Který tvar přechodníku odpovídá tomuto zadání: f.pl.minulý pasivní ( rod,žen.č. množ.minulý trpný)

  9. Kterým větným členem je přechodník (přechodníková konstrukce)

  10. Co je předpokladem pro použití přechodníkové konstrukce ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah