Testi.cz > Jazyky > Čeština > Test pro žáky 9. tříd

test Test pro žáky 9. tříd (Čeština)

    Autor: annas (18vlož. 819vyzk.+21%ø) ... vloženo 11.4.2009
Test vyzkoušen 29784 krát, průměrný výsledek je 49.9%.
Vyzkoušejte si test k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd z MF Dnes
  1. Ve které větě se objevuje chybný tvar?

  2. Vyberte správný spisovný tvar slovesa "potkat"- 1. os., č. mn., způsob podmiňovací minulý, vid dokonavý, rod činný:

  3. Ve které větě se objevuje příslovečná spřežka?

  4. Určete, které slovo nevzniklo odvozováním:

  5. Ve které větě se vyskytuje chyba ve výstavbě?

  6. Ve kterém souvětí se nevyskytuje odporovací poměr?

  7. Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová?

  8. Která věta byla utvořena na základě schématu: přívlastek shodný - podmět - přísudek - přísl. určení - přívlastek shodný - předmět - přívl. neshodný?

  9. Do kterých vět je třeba doplnit na vynechané místo pouze "s", aby byly správně?

  10. Která věta je bez pravopisné chyby?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah