Testi.cz > Jazyky > Čeština > Čeština - něco těžšího

test Čeština - něco těžšího (Čeština)

    Autor: Marcela (anonym) ... vloženo 4.6.2006
Test vyzkoušen 953 krát, průměrný výsledek je 59.1%.
  1. Zájmeno tento patří mezi zájmena

  2. Slovo aby patří mezi

  3. Předložka za se pojí

  4. Příslovce služebně je

  5. Sloveso kupovat má kodifikován(y) tvar(y) 1. osoby jednotného čísla

  6. Správný tvar přechodníku minulého od slova přijít je

  7. Ten hrnec má dvě uši - správný tvar dvě uši v 7. pádě je

  8. Číslovka trojí je

  9. Vyberte správný tvar: Beze (já) nikam nepojedete!

  10. Doplňte správné zájmeno: Nemohu najít ... sešit. (sešit patří mluvčímu)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah