test Raci v ČR (Biologie)

    Autor: Klepeto (11vlož. 195vyzk.+17%ø) ... vloženo 22.5.2010
Test vyzkoušen 284 krát, průměrný výsledek je 43.1%.
 1. Rak kamenáč si:

 2. Po zimování jsou samci našich raků:

 3. Převážně denní aktivitu má:

 4. V současné době je na území ČR ve volné přírodě registrováno pět račích druhů. Jsou to tyto:

 5. Při náhlém zhoršení kvality vody raci:

 6. Nejnebezpečnějším nepůvodním druhem je:

 7. Charakteristické určovací znaky raka říčního jsou mimo jiné tyto:

 8. Rak říční je primárně vázaný na výskyt vrb v břehovém porostu. Proč?

 9. Hospodářsky nebyl v ČR nikdy využíván:

 10. Charakteristické určovací znaky raka kamenáče jsou mimo jiné tyto:

 11. Partenogeneticky je schopen se rozmnožovat:

 12. Samice našich původních druhů raků:

 13. Původcem račího moru je:

 14. Ve středověku se věřilo, že:

 15. Rak pruhovaný obývá:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah