Testi.cz > Ostatní > Vaše testy > BOŽENA NĚMCOVÁ – život a dílo / TV minisérie "BOŽENA"

test BOŽENA NĚMCOVÁ – život a dílo / TV minisérie "BOŽENA" (Vaše testy)

    Autor: carmen.18 (589vlož. 2106vyzk.+25%ø) ... vloženo 28.1.2021
Test vyzkoušen 89 krát, průměrný výsledek je 67.9%.
Životem a dílem nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové byla inspirována i TV minisérie „Božena“, ze které je většina fotografií a některé otázky v tomto testu.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Oficiálně uznávané datum narození Boženy Němcové:

 2. Oficiálně uznávané místo narození Boženy Němcové:

 3. Jak se jmenovala spisovatelka než se provdala? – fotografie č.1
  Jak se jmenovala spisovatelka než se provdala? – fotografie č.1 (náhled)

 4. V kolika letech se spisovatelka provdala?

 5. Jak se jmenoval její budoucí manžel? – obrázek č.2
  Jak se jmenoval její budoucí manžel? – obrázek č.2	 (náhled)

 6. Manžel spisovatelky pracoval jako:

 7. Kolik dětí měla Božena Němcová?

 8. Vyberte a označte jména, kterými spisovatelka pokřtila své děti:

 9. Božena Němcová si přála, aby všechny její děti studovaly a získaly tak vzdělání. Její manžel byl však jiného názoru. Vzhledem k tomu, že rodina měla nedostatek peněz a často jí museli přátelé finančně vypomáhat, chtěl, aby šly děti místo studií rovnou pracovat. Co a kam poslala spisovatelka přes nedostatek peněz a výslovný zákaz manžela studovat svého nejmladšího syna?

 10. Vzhledem k tomu, že byl spisovatelčin manžel několikrát přeložen na jiné místo, rodina se často stěhovala. Označte města, ve kterých rodina bydlela:

 11. Božena Němcová na fotografii č.3 se se svým manželem, neboť byli oba vlastenci, zúčastnila Českého bálu. Při této příležitosti byla svým mužem uvedena do společnosti. Zde měla možnost se seznámit s vlastenci a mnoha významnými lidmi z uměleckého, ale především literárního světa. Označte literáty, s kterými se začínající spisovatelka v TV minisérii „Božena“ na bále setkala:
  Božena Němcová na fotografii č.3 se se svým manželem, neboť byli oba vlastenci, zúčastnila Českého bálu. Při této příležitosti byla svým mužem uvedena do společnosti. Zde měla možnost se seznámit s vlastenci a mnoha významnými lidmi z uměleckého, ale především literárního světa. Označte literáty, s kterými se začínající spisovatelka v TV minisérii „Božena“ na bále setkala: (náhled)

 12. Jaká postava z TV minisérie „Božena“ je na obrázku č.4?
  Jaká postava z TV minisérie „Božena“ je na obrázku č.4? (náhled)

 13. Která přítelkyně Boženy Němcové z minisérie „Božena“ je na fotografii č.5?
  Která přítelkyně Boženy Němcové z minisérie „Božena“ je na fotografii č.5? (náhled)

 14. Na fotografii č.6 je přítelkyně Boženy Němcové Antonie Reissová. Za kterého významného literáta se provdala?
  Na fotografii č.6 je přítelkyně Boženy Němcové Antonie Reissová. Za kterého významného literáta se provdala? (náhled)

 15. Vzhledem k tomu, že spisovatelčino manželství nebylo příliš šťastné, hledala opravdovou lásku u jiných mužů. Na fotografii č.7 je se svým milencem, který byl její osudovou láskou. Jak se jmenoval?
  Vzhledem k tomu, že spisovatelčino manželství nebylo příliš šťastné, hledala opravdovou lásku u jiných mužů. Na fotografii č.7 je se svým milencem, který byl její osudovou láskou. Jak se jmenoval? (náhled)

 16. Božena Němcová byla v mládí krásná žena. To dokazuje i její nejznámější portrét z r.1845. Který malíř namaloval portrét Boženy Němcové na fotografii č.8?
  Božena Němcová byla v mládí krásná žena. To dokazuje i její nejznámější portrét z r.1845. Který malíř namaloval portrét Boženy Němcové na fotografii č.8? (náhled)

 17. Vyberte a označte literární díla, jejichž autorkou je spisovatelka Božena Němcová: - obrázek č.9
  Vyberte a označte literární díla, jejichž autorkou je spisovatelka Božena Němcová: - obrázek č.9 (náhled)

 18. Významnou část tvorby Boženy Němcové tvořily pohádky. Z uvedených pohádek vyberte a označte ty pohádky, které napsala Božena Němcová:

 19. Datum úmrtí spisovatelky:

 20. Ve kterém městě spisovatelka zemřela?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah