Testi.cz > Historie > Středověk > Dějěpis - Raný středověk

test Dějěpis - Raný středověk (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 5.5.2010
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 1013 krát, průměrný výsledek je 58.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Ve které bitvě zastavil Karel Martel arabský vpád do Evropy?

 2. V roce 658 n.l. je datován . .

 3. Kdo to byli HUNOVÉ?

 4. Na jak dlouho byl zvolen Sámo?

 5. Kdo to byly Varjagové?

 6. Co jsou to hradiska?

 7. Kdo to byly Vinikgové? (vyberte 3)

 8. Kdy byl zánik Velké Moravy?

 9. Doba stěhování národů začla . .

 10. V kterém roce byli Moravané poprve jmenovani v hist. pramenech?

 11. Který jazyk je jazykem vzdělanců a duchovenstva ?

 12. Co se událov roce 831?

 13. Ve kterém roce získal Karel Veliký titul papeže ?

 14. Co jsou to MARKY?

 15. Kdo je to BARBAR?

 16. Za kterého panovníka byl největší rozkvět Byzantské říše?

 17. Mezi kým proběhla bitva u Wogastisburku?

 18. Co to je Hagia Sofia?

 19. Za kterého panovíka nastala největší sláva Franské říše?

 20. V kterém roce se odehrála bitva u Adrianopole ?

 21. Jak se jmenuje První Slovanský útvar?

 22. Co se událo v roce 830 ? (vyberte 2)

 23. Konec stěhování národů byl . .

 24. V kterém roce Hunové porazili a ovládli Ostrogóty?

 25. Na počátku 9.století existovala na našem území dvě knížetstv, která?

 26. Kdo to byl Sámo?

 27. Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Adrianopole?

 28. Jaká bitva byla v roce 732?

 29. Kdo sjednodil Franské Germánské kmeny?

 30. V roce 476 Odoaker sesazuje jistého panovníka, kterého ?

 31. Který jazyk je jazkym bohoslužebný a byl povolen papežem Hadriánem?

 32. Kudy směřovaly cesty Vikingů?

 33. Co vydal Justinián?

 34. Co je to DRAKKAR? (vyberte 2)

 35. Z kterého rodu byl Chlodovík?

 36. Z kterého rodu byl Pipin Krátký?

 37. Co se stalo roku 843?

 38. Co se stalo v roce 395 ?

 39. Vojánská stanice na Moravě

 40. Kdy byla bitva u Wogastisburku?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah