Testi.cz > Historie > Středověk > Dějěpis - Raný středověk

test Dějěpis - Raný středověk (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 5.5.2010
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 1065 krát, průměrný výsledek je 58.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Co se stalo roku 843?

 2. Kdo to byli HUNOVÉ?

 3. Co se událo v roce 830 ? (vyberte 2)

 4. V roce 476 Odoaker sesazuje jistého panovníka, kterého ?

 5. Z kterého rodu byl Pipin Krátký?

 6. Jak se jmenuje První Slovanský útvar?

 7. Co se stalo v roce 395 ?

 8. Co je to DRAKKAR? (vyberte 2)

 9. Kudy směřovaly cesty Vikingů?

 10. V kterém roce se odehrála bitva u Adrianopole ?

 11. Který jazyk je jazkym bohoslužebný a byl povolen papežem Hadriánem?

 12. Co to je Hagia Sofia?

 13. Ve kterém roce získal Karel Veliký titul papeže ?

 14. Kdy byl zánik Velké Moravy?

 15. Kdo to byly Vinikgové? (vyberte 3)

 16. Mezi kým proběhla bitva u Wogastisburku?

 17. Kdo je to BARBAR?

 18. V kterém roce Hunové porazili a ovládli Ostrogóty?

 19. Na počátku 9.století existovala na našem území dvě knížetstv, která?

 20. Kdo to byly Varjagové?

 21. Co se událov roce 831?

 22. Za kterého panovníka byl největší rozkvět Byzantské říše?

 23. Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Adrianopole?

 24. Co jsou to hradiska?

 25. Ve které bitvě zastavil Karel Martel arabský vpád do Evropy?

 26. Kdo to byl Sámo?

 27. Za kterého panovíka nastala největší sláva Franské říše?

 28. Kdy byla bitva u Wogastisburku?

 29. V kterém roce byli Moravané poprve jmenovani v hist. pramenech?

 30. Konec stěhování národů byl . .

 31. Co vydal Justinián?

 32. Na jak dlouho byl zvolen Sámo?

 33. Vojánská stanice na Moravě

 34. Doba stěhování národů začla . .

 35. Z kterého rodu byl Chlodovík?

 36. Co jsou to MARKY?

 37. V roce 658 n.l. je datován . .

 38. Kdo sjednodil Franské Germánské kmeny?

 39. Který jazyk je jazykem vzdělanců a duchovenstva ?

 40. Jaká bitva byla v roce 732?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah