Testi.cz > Historie > Středověk > Dějěpis - Raný středověk

test Dějěpis - Raný středověk (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 5.5.2010
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 1157 krát, průměrný výsledek je 58.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. V roce 658 n.l. je datován . .

 2. Na počátku 9.století existovala na našem území dvě knížetstv, která?

 3. Mezi kým proběhla bitva u Wogastisburku?

 4. Co jsou to hradiska?

 5. V kterém roce se odehrála bitva u Adrianopole ?

 6. Co se událo v roce 830 ? (vyberte 2)

 7. Vojánská stanice na Moravě

 8. Jak se jmenuje První Slovanský útvar?

 9. Doba stěhování národů začla . .

 10. Za kterého panovníka byl největší rozkvět Byzantské říše?

 11. Za kterého panovíka nastala největší sláva Franské říše?

 12. Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Adrianopole?

 13. Na jak dlouho byl zvolen Sámo?

 14. Co vydal Justinián?

 15. Co se stalo v roce 395 ?

 16. Kudy směřovaly cesty Vikingů?

 17. Kdo je to BARBAR?

 18. V kterém roce Hunové porazili a ovládli Ostrogóty?

 19. V kterém roce byli Moravané poprve jmenovani v hist. pramenech?

 20. Z kterého rodu byl Pipin Krátký?

 21. Kdo to byly Vinikgové? (vyberte 3)

 22. Co se stalo roku 843?

 23. Kdo to byly Varjagové?

 24. Ve které bitvě zastavil Karel Martel arabský vpád do Evropy?

 25. Kdo to byl Sámo?

 26. Kdy byla bitva u Wogastisburku?

 27. Co se událov roce 831?

 28. Který jazyk je jazykem vzdělanců a duchovenstva ?

 29. Co to je Hagia Sofia?

 30. Kdy byl zánik Velké Moravy?

 31. Z kterého rodu byl Chlodovík?

 32. Kdo to byli HUNOVÉ?

 33. Který jazyk je jazkym bohoslužebný a byl povolen papežem Hadriánem?

 34. Co jsou to MARKY?

 35. V roce 476 Odoaker sesazuje jistého panovníka, kterého ?

 36. Konec stěhování národů byl . .

 37. Kdo sjednodil Franské Germánské kmeny?

 38. Ve kterém roce získal Karel Veliký titul papeže ?

 39. Jaká bitva byla v roce 732?

 40. Co je to DRAKKAR? (vyberte 2)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah