Hlavní strana > Historie > Středověk > Dějěpis - Raný středověk

test Dějěpis - Raný středověk (Středověk)(nezveřejněné)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 5.5.2010
Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat.
Test vyzkoušen 824 krát, průměrný výsledek je 58.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Mezi kým proběhla bitva u Wogastisburku?

 2. Co jsou to MARKY?

 3. V kterém roce byli Moravané poprve jmenovani v hist. pramenech?

 4. Co jsou to hradiska?

 5. Kdy byl zánik Velké Moravy?

 6. Kdo proti sobě bojoval v bitvě u Adrianopole?

 7. Který jazyk je jazykem vzdělanců a duchovenstva ?

 8. Jaká bitva byla v roce 732?

 9. Co vydal Justinián?

 10. Vojánská stanice na Moravě

 11. Z kterého rodu byl Chlodovík?

 12. Co se stalo roku 843?

 13. Kdo je to BARBAR?

 14. V roce 658 n.l. je datován . .

 15. Kdo sjednodil Franské Germánské kmeny?

 16. Ve které bitvě zastavil Karel Martel arabský vpád do Evropy?

 17. Jak se jmenuje První Slovanský útvar?

 18. Kudy směřovaly cesty Vikingů?

 19. Na jak dlouho byl zvolen Sámo?

 20. Kdy byla bitva u Wogastisburku?

 21. Který jazyk je jazkym bohoslužebný a byl povolen papežem Hadriánem?

 22. Doba stěhování národů začla . .

 23. Kdo to byly Varjagové?

 24. Kdo to byli HUNOVÉ?

 25. Z kterého rodu byl Pipin Krátký?

 26. Na počátku 9.století existovala na našem území dvě knížetstv, která?

 27. V roce 476 Odoaker sesazuje jistého panovníka, kterého ?

 28. V kterém roce Hunové porazili a ovládli Ostrogóty?

 29. Co je to DRAKKAR? (vyberte 2)

 30. Za kterého panovníka byl největší rozkvět Byzantské říše?

 31. Ve kterém roce získal Karel Veliký titul papeže ?

 32. V kterém roce se odehrála bitva u Adrianopole ?

 33. Konec stěhování národů byl . .

 34. Kdo to byly Vinikgové? (vyberte 3)

 35. Co se událo v roce 830 ? (vyberte 2)

 36. Co to je Hagia Sofia?

 37. Kdo to byl Sámo?

 38. Za kterého panovíka nastala největší sláva Franské říše?

 39. Co se stalo v roce 395 ?

 40. Co se událov roce 831?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah