Hlavní strana > Historie > Středověk > Raný středověk ZSJAVVM

test Raný středověk ZSJAVVM (Středověk)

    Autor: draconus (18vlož. 53vyzk.+14%ø) ... vloženo 2.11.2014
Test vyzkoušen 167 krát, průměrný výsledek je 69.6%.
 1. Poplatkem říši za dob prvních Přemyslovců byl placen:

 2. V bitvě na řece Lechu (955)) zastavil císař Ota I.:

 3. Za zakladatele Velkomoravské říše je považován:

 4. Prvním českým králen se roku 1085 stal kníže:

 5. Arcibiskupem v Panonii a na Moravě se stal:

 6. Konstantin a Metoděj pocházeli z:

 7. Volitelé císaře Svaté říše římské se nazývali:

 8. Francouzští králové měli ve znaku:

 9. Mezi slovanské bohy nepatří:

 10. Normanský vévoda, který roku 1066 porazil anglosaského krále Harolda II. v bitvě u Hastings se jmenoval:

 11. Pražské biskupství vzniklo:

 12. Francie vznikla:

 13. Slovany sjednotil v 7.století franský kupec:

 14. Seniorát (stařešinské právo) zavedený knížetem Břetislavem I. znamená:

 15. Svatý Vojtěch zemřel:

 16. Památku zavraždění knížete Václava I. ve staré Boleslavi si připomínáme:

 17. Nejstarším doloženým knížetem z dynastie Přemyslovců je:

 18. Za zakladatele Francie je považován král:

 19. Velkomoravská říše zaniká:

 20. Češi se řadí mezi:

 21. Roku 631 se odehrála bitva:

 22. Království na území Anglie sjednotil:

 23. Svatý Vojtěch pocházel z rodu:

 24. Prvním pražským biskupem se stal:

 25. Kanstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu na pozvání knížete:

 26. Dobyté území Normany na severu Francie se nazývá:

 27. Většina území Svaté říše římské se nachází:

 28. Nejstarší slovanské písmo vytvořené Konstantinem se nazývá:

 29. První české mince z dob vlády Boleslava I. se nazývají:

 30. Spor císaře s papežem o dosazování církevních hodnostářů na území říše se nazývá:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah