Testi.cz > Historie > Starověk > Řečtí bohové - těžké

test Řečtí bohové - těžké (Starověk)

    Autor: zavinac (6vlož. 688vyzk.+6%ø) ... vloženo 22.12.2010
Test vyzkoušen 2096 krát, průměrný výsledek je 57.1%.
 1. Kdo je bohem snů?

 2. Kdo byly Múzy?

 3. Áté byla bohyní čeho?

 4. Jak se jmenuje manželka boha podsvětí Háda?

 5. Jak se zrodila Afrodita?

 6. Kdo byl bohem lesů a pastvin?

 7. Kdo je bohem bohatství?

 8. Hélios je bohem čeho?

 9. Jak se jmenovaly bohyně proseb?

 10. Jak se dohromady jmenovali bohové větrů?

 11. Athéna je bohyní čeho?

 12. Jaké je příjmení bohyně Athény?

 13. Kdo je bohyní porodu?

 14. Kolik bylo Moir, bohyní osudu?

 15. Kdo je bohyní duhy?

 16. Jak se jmenoval říční bůh, který uměl měnit svou podobu?

 17. Apaté je bohyní čeho?

 18. Kdo je bohyní sváru?

 19. Jak se jmenoval vládce větrů?

 20. Proč Héra vykázala svého syna Héfaista z Olympu?

 21. Jak se jmenuje trojhlavý pes, který střeží vstup do podsvětí?

 22. Jak se jmenovali synové boha Area, kteří ho doprovázeli v bitvách?

 23. Kdo byl bohem času?

 24. Kdo je ochránkyní manželství?

 25. Jak se jmenovaly bohyně násilné smrti?

 26. Kdo je bohyní paměti?

 27. Kdo byli Hekatoncheirové?

 28. Kdo je bohem vína a veselí?

 29. Poseidon je bohem čeho?

 30. Kdo byl počátkem a pramenem všeho na světě?

 31. Kdo je bohyní šťastné náhody?

 32. Kdo je bohem nebe?

 33. Kdo je manželkou Poseidona

 34. Kdo byl otcem hvězd a větrů?

 35. Jak se jmenovaly Moiry?

 36. Nyx je bohyní čeho?

 37. Kdo je matkou Apollóna a Artemidy?

 38. Kdo je bohyní vítězství?

 39. Kdo jsou Najády?

 40. Kdo je bohem spánku?

 41. Kdo je bohyní lichotivého přemlouvání a milostného laskání?

 42. Kdo vychoval nejvyššího boha Dia?

 43. Kdo byli Charitky?

 44. Kdo je nejvyšším bohem?

 45. Kdo byl Múzou dějepisectví?

 46. Kdo jsou rodiče prvních olympských bohů?

 47. Koho zvolil Paris za nejkrásnější bohyni?

 48. Deimos je ...

 49. Kdo je bohem plodnosti?

 50. Kolik bylo původně Titánů?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah