Testi.cz > Historie > Starověk > Řečtí bohové - těžké

test Řečtí bohové - těžké (Starověk)

    Autor: zavinac (6vlož. 688vyzk.+6%ø) ... vloženo 22.12.2010
Test vyzkoušen 2229 krát, průměrný výsledek je 57.3%.
 1. Kdo je ochránkyní manželství?

 2. Kdo je bohyní šťastné náhody?

 3. Kdo je bohyní duhy?

 4. Kdo je bohem snů?

 5. Kdo je bohem vína a veselí?

 6. Jak se jmenuje trojhlavý pes, který střeží vstup do podsvětí?

 7. Jak se jmenoval říční bůh, který uměl měnit svou podobu?

 8. Kdo je bohyní sváru?

 9. Kdo jsou Najády?

 10. Jak se dohromady jmenovali bohové větrů?

 11. Kdo je bohem spánku?

 12. Jak se jmenovaly bohyně násilné smrti?

 13. Áté byla bohyní čeho?

 14. Kdo byl počátkem a pramenem všeho na světě?

 15. Kdo je bohyní vítězství?

 16. Jak se zrodila Afrodita?

 17. Kolik bylo Moir, bohyní osudu?

 18. Hélios je bohem čeho?

 19. Poseidon je bohem čeho?

 20. Kdo je bohem plodnosti?

 21. Kdo je bohem nebe?

 22. Kdo byli Hekatoncheirové?

 23. Kdo je matkou Apollóna a Artemidy?

 24. Koho zvolil Paris za nejkrásnější bohyni?

 25. Kdo vychoval nejvyššího boha Dia?

 26. Proč Héra vykázala svého syna Héfaista z Olympu?

 27. Jak se jmenovali synové boha Area, kteří ho doprovázeli v bitvách?

 28. Jak se jmenovaly Moiry?

 29. Jak se jmenovaly bohyně proseb?

 30. Kdo jsou rodiče prvních olympských bohů?

 31. Apaté je bohyní čeho?

 32. Kdo byly Múzy?

 33. Jaké je příjmení bohyně Athény?

 34. Kdo byl bohem času?

 35. Kdo byli Charitky?

 36. Deimos je ...

 37. Kdo je nejvyšším bohem?

 38. Nyx je bohyní čeho?

 39. Kolik bylo původně Titánů?

 40. Kdo je bohyní paměti?

 41. Jak se jmenuje manželka boha podsvětí Háda?

 42. Kdo je bohyní lichotivého přemlouvání a milostného laskání?

 43. Jak se jmenoval vládce větrů?

 44. Kdo je bohyní porodu?

 45. Kdo byl bohem lesů a pastvin?

 46. Kdo je bohem bohatství?

 47. Kdo je manželkou Poseidona

 48. Kdo byl Múzou dějepisectví?

 49. Kdo byl otcem hvězd a větrů?

 50. Athéna je bohyní čeho?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah