Testi.cz > Historie > Starověk > Řečtí bohové - těžké

test Řečtí bohové - těžké (Starověk)

    Autor: zavinac (6vlož. 688vyzk.+6%ø) ... vloženo 22.12.2010
Test vyzkoušen 2018 krát, průměrný výsledek je 57.1%.
 1. Kdo je bohem snů?

 2. Kdo je bohyní lichotivého přemlouvání a milostného laskání?

 3. Proč Héra vykázala svého syna Héfaista z Olympu?

 4. Jak se jmenoval říční bůh, který uměl měnit svou podobu?

 5. Kdo byl Múzou dějepisectví?

 6. Kdo jsou rodiče prvních olympských bohů?

 7. Jak se jmenoval vládce větrů?

 8. Kdo je bohyní paměti?

 9. Jak se jmenovali synové boha Area, kteří ho doprovázeli v bitvách?

 10. Kdo je bohyní šťastné náhody?

 11. Kdo byl bohem lesů a pastvin?

 12. Poseidon je bohem čeho?

 13. Kdo je bohem bohatství?

 14. Jak se jmenuje manželka boha podsvětí Háda?

 15. Áté byla bohyní čeho?

 16. Kdo jsou Najády?

 17. Kdo byl bohem času?

 18. Kdo je manželkou Poseidona

 19. Jak se zrodila Afrodita?

 20. Kdo je bohem spánku?

 21. Hélios je bohem čeho?

 22. Kdo byli Hekatoncheirové?

 23. Kdo vychoval nejvyššího boha Dia?

 24. Kdo je bohem plodnosti?

 25. Kdo je bohem nebe?

 26. Kdo je ochránkyní manželství?

 27. Kdo byl počátkem a pramenem všeho na světě?

 28. Kolik bylo původně Titánů?

 29. Kdo byli Charitky?

 30. Kdo je nejvyšším bohem?

 31. Kdo je bohyní porodu?

 32. Jak se jmenovaly Moiry?

 33. Jak se jmenovaly bohyně násilné smrti?

 34. Jaké je příjmení bohyně Athény?

 35. Jak se jmenuje trojhlavý pes, který střeží vstup do podsvětí?

 36. Nyx je bohyní čeho?

 37. Kdo je bohyní duhy?

 38. Kdo je matkou Apollóna a Artemidy?

 39. Deimos je ...

 40. Kdo je bohyní sváru?

 41. Kdo je bohem vína a veselí?

 42. Kdo byly Múzy?

 43. Koho zvolil Paris za nejkrásnější bohyni?

 44. Kolik bylo Moir, bohyní osudu?

 45. Jak se jmenovaly bohyně proseb?

 46. Kdo byl otcem hvězd a větrů?

 47. Apaté je bohyní čeho?

 48. Athéna je bohyní čeho?

 49. Jak se dohromady jmenovali bohové větrů?

 50. Kdo je bohyní vítězství?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah