Testi.cz > Historie > Starověk > Dějiny starověkého Říma - dominát

test Dějiny starověkého Říma - dominát (Starověk)

    Autor: Caesar (10vlož. 345vyzk.+10%ø) ... vloženo 25.10.2012
Test vyzkoušen 447 krát, průměrný výsledek je 57.1%.
  1. Za vlády kterého císaře začíná dominát?

  2. Jaký dokument týkající se náboženství vydal císař Constantinus roku 313 n. l.

  3. Jak se nazývaly elitní germánské jednotky nahrazující pretoriánskou gardu?

  4. Jak se jmenoval politik a vojevůdce, který porazil Attilu v bitvě na Katalaunských polích?

  5. Jakou funkci měl v době 4. - 5. století Praefectus praetorio (Pretoriánský prefekt)

  6. Kdo to byli foederati?

  7. Co se stalo po smrti císaře Theodosia v r. 395 n. l.?

  8. Jak se jmenoval poslední císař západořímské říše?

  9. Kdo sesadil posledního západořímského císaře

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah