Testi.cz > Historie > Historie > Historie (všeobecný průřez I.)

test Historie (všeobecný průřez I.) (Historie)

    Autor: Michal Ch. (23vlož. 845vyzk.+10%ø) ... vloženo 25.10.2012
Test vyzkoušen 259 krát, průměrný výsledek je 60.9%.
 1. Duo Askold a Dir je spojeno s dějinami které země?

 2. Název Velká (Vzdálená) Morava byl v písemných pramenech poprvé zmíněn v souvislosti se kterým byzantským panovníkem (basileem)?

 3. Z jakého prostředí pocházela první žena Měška I. Doubravka?

 4. Saladinovo jméno znělo:

 5. Který z panovníků obnovil roku 800 západní císařství?

 6. K tzv. verdunskému dělení došlo roku:

 7. Tzv. českou konfesi ústně potvrdil:

 8. Prvním pruským králem byl:

 9. Kateřina Veliká byla vlastním jménem:

 10. Václav III. byl korunován maďarským králem pod jménem:

 11. Kterého ze tří dělení Polska se neúčastnilo rakouské mocnářství?

 12. Ve kterém roce došlo k dualistickému uspořádání mezi Rakouskem a Uherskem, tj. ke vzniku Rakousko-Uherska?

 13. Německý název dnešního města Lviv (Lvov) zní:

 14. Kdy v bitvě u Crécy (Kresčaku) padl Jan Lucemburský?

 15. Kdy v bitvě na Moravském poli (Dürnkruten) padl Přemysl Otakar II.?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah