test Telekomunikace (Ostatní technika)

    Autor: drydian (anonym) ... vloženo 16.5.2009
Test vyzkoušen 280 krát, průměrný výsledek je 31.1%.
Kučirkovo učedníci do toho , prosím nepoužívejte u testu vypracované otázky a zkuste změřit své síly...

ps. odpovědí může být více
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Jaké z uvedených součástí nepatří do součástí hovorových obvodů? (vyberte 3)

 2. Čí objev je oficiálně považován jako první praktický telefon?

 3. Která z uvedených synchronizací zajišťuje správnou polohu kanálu v rámci?

 4. Pomocí jakých zařízení se zajišťuje synchronizace v digitálních spojovacích systémech (vyberte 2)

 5. Co všechno musí digitální USA plnit ? (vyberte 3)

 6. Jaká je doba jednoho rámce?

 7. Kolik se uvádí běžné provozní zatížení na jednu přípojku u analogových učastníckých vedení ?

 8. Pokuď budeme mít 256 přípojek kolik bude využito PCM v analogových učastnických vedeni?

 9. Která z uvedených struktur vícečlánkových polí se využíva u největších ustředen (nápověda : pouze jedna odpověď) ?

 10. Který z článků mění časovou polohu ?

 11. Jak se docílilo přenosu vnitřní signalizace po individuálních hovorových kanálech?

 12. Pro jaký ústřednový systém je nejtypičtější signalizace po hovorových kanálech?

 13. U jakých parametrů vedení se můžeme setkat s tzv. Skinefektem?

 14. Co je to provozní kapacita ?

 15. Čím je charakterizován číslicový spojovací systém ?

 16. Co nám zajišťuje skupinový převodník?

 17. Které z uvedených částí obsahují moduly analogových spojovacích vedení? (vyberte 3)

 18. Jaký signál se nachází na výstupu hovorového transformátoru ?

 19. Model OSI – které vrstvy zajišťují uživatelské služby?

 20. Co nezajišťuje vrstva zvaná „uživatel“ ?

 21. Které z uvedených služeb jsou úzkopásmové služby ? (vyberte 2)

 22. Který signál se používá na vedení ?

 23. Jaká je podmínka u připojování periferních modulů k DSN u Stíněného symetrického vedení ? (vyberte 2)

 24. Které ze způsobu připojení periferních modulů je nejvýhodnější z hlediska rušení?

 25. EWSD Architekruta programového vybavení – do APS je začleněn operační systém, jaké má základní funkce? (vyberte 2)

 26. V jakém jazyce se provádí programovaní v EWSD?

 27. Který z uvedených kanálu v ISDN je obousměrný a je sestaven ze dvou jednosměrných?

 28. Který kanál v ISDN slouží k přenosu řídících značek a přídavných služeb?

 29. Síťová synchronizace – která synchronizace využíva jako hlavní pouze jeden referenční generátor a ostní jsou využívany jako poddružne ?

 30. Síťová synchronizace – u jaké synchronizace se podílejí všechny generátory na jednom společném synchronizačním kmitočtu?

 31. Co je vedlejší chyba?

 32. Která diagnostika v systému UE200 testuje přijmače voby ?

 33. Které z uvedených signalizačních systémů jsou tzv. vnitrokanálové ? (vyberte 2)

 34. V jakém kanále PCM se přenáší signalizace ?

 35. Co májí za úkol kodeky ?

 36. Který kodek je ekonomičtější ?

 37. Které vícečlánkové pole má výhodu že při poruše jednoho T článku nevyřadí všech 32 kanálů ale přesměruje ho na zdraví T článek ?

 38. Které články neumožňují připojování kanálů?

 39. Které služby nám složí pro videotelefon,videohovory,barevnou TV atp… ? (vyberte 2)

 40. Jaké maximální vnitřní blokování můžu připustit u dialogového systému?

 41. U jakého způsobu zálohování u řízení se budou paralelně střídat PC ?

 42. U jakého řízení mají jednotlivé části ústředny své řídící jednotky a nenachází se zde hlavní PC ?

 43. Které tvrzení je o S článku nepravdivé ? (vyberte 2)

 44. Která varianta S článku je řízena z výstupu ?

 45. Která ústředna se dá po úpravě software použít jako hotelová ústřena ?

 46. Ústředna UE200 je tvořena tzv. etážemi a panelem údržby ,která z těchto částí je v ústředně nejniže ?

 47. Kde se můžeme setkat s metodou PING PONG ?

 48. Po jakém kanále v PCM se provádí synchronizace ?

 49. Který vzorec vychází ze Shanon Kotelníkova zákona ?

 50. Která PCM je podle ITU váhodnější Evropská nebo Americká ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah