Testi.cz > Počítače a technika > Ostatní technika > Elektrotechnická spôsobilosť

test Elektrotechnická spôsobilosť (Ostatní technika)

    Autor: fessty (anonym) ... vloženo 27.5.2009
Test vyzkoušen 7821 krát, průměrný výsledek je 65.8%.
Všetky peňažné hodnoty sú prepočítané konverzným kurzom 1€ =30,1260 SKk a zaokrúhlené podľa matematických pravidiel na celé čísla.
 1. Skratka nn - nízke napätie znamená:

 2. Čo sú ochranné pomôcky?

 3. Prúdový obvod je :

 4. Hĺbka uloženia nízkonapäťových káblov :

 5. Pri menovitom napätí 230 V maximálný čas odpojenia pri sieti TN je :

 6. Popíšte požadované OOPP / osobné ochranné pomôcky / pre prácu v akumulátorovni:

 7. Pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnanec :

 8. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať :

 9. Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti elektrických vonkajších vedení musí ten, kto práce organizuje alebo riadi :

 10. Inšpekcia práce sa vykonáva :

 11. V každej budove sa na hlavné pospájanie musí pripojiť :

 12. Ako ochranný vodič sa nesmú používať :

 13. Aké sú ochranné pásma u vonkajších vedení do 35 kV?

 14. Určite správnu definíciu práce pod dozorom:

 15. Čo sa rozumie vonkajším vedením?

 16. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je :

 17. Doplnkové pospájanie musí zahŕňať :

 18. Aká je funkcia odpínačov?:

 19. Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však :

 20. Vodič PEN sa :

 21. Bezpečnostný oddeľovací transformátor je vhodným zdrojom pre SELV:

 22. Ak zamestnanec zistí nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia je povinný :

 23. Kedy je potrebné riešiť doplnkové pospájanie:

 24. Ako môžu pracovať znalé osoby na elektrických inštaláciách?

 25. Kto je zodpovedný vedúci práce?

 26. Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie

 27. Druhy uzemňovačov

 28. Právo zamestnanca odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb :

 29. Prierez jadier krajných vodičov v obvodoch striedavého a jednosmerného prúdu nesmie byť pri pevnej inštalácii izolovanými vodičmi :

 30. Zábrany a kryty sú určené na to, aby zabraňovali:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah