test Analgetika (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: miraben (282vlož. 942vyzk.+5%ø) ... vloženo 2.5.2022
Test vyzkoušen 26 krát, průměrný výsledek je 31.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Které skupiny léčiv patří mezi tzv. adjuvantní analgetika?

 2. Co z uvedeného neplatí o paracetamolu?

 3. Která léčiva využijeme při léčbě bolesti stupně 9?

 4. Které léčivo je vhodné jako záchranná medikace pro pacienty léčené s chronickou bolestí?

 5. Které aminokyseliny jsou vhodná antidota při předávkování paracetamolem?

 6. Která léčiva využijeme při léčbě bolesti stupně 2?

 7. Co patří mezi mechanismy účinky paracetamolu?

 8. Které z následujících kombinací analgetik jsou vhodné?

 9. Jaký je postup léčby při akutní bolesti?

 10. Která z uvedených léčiv patří mezi tzv. deriváty pyrazolonu?

 11. Která léčiva využijeme při léčbě bolesti stupně 5?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah